DEN HAAG - De VVD-fractie heeft zich opnieuw achter het regeerakkoord geschaard, inclusief de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Dat heeft de nieuw verkozen VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra donderdagavond gezegd na afloop van een vier uur durende fractievergadering.

Volgens Zijlstra is het pakket in het geheel verdedigbaar, en moet daarbij worden geaccepteerd dat er dan soms moet worden geleden, zowel bij de VVD als bij de PvdA.

"We hebben een stevige discussie gehad, maar de fractie staat in haar geheel achter het gesloten akkoord", aldus Zijlstra na afloop van het beraad.

Stoom

De vergadering, die begon om 14:00, was rond half zeven 's avonds ten einde. Volgens een woordvoerder moest er flink "stoom worden afgeblazen" over de financiële gevolgen voor mensen door de komst van een inkomensafhankelijke zorgpremie en de onrust die het plan teweegbrengt bij de VVD-achterban.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA is afgesproken om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Volgens sommige berekeningen leidt dat plan tot hoge extra kosten voor met name midden- en hogere inkomens.

De VVD-onderhandelaars Mark Rutte en Stef Blok zeggen dat er voldoende lastenverlichting tegenover staat om de lasten voor burgers acceptabel te laten zijn, maar die woorden hebben de onrust niet weggenomen.

Rekensommen

De fractie was er niet op uit om opnieuw met de PvdA te onderhandelen en de plannen nog aan te passen. Afgelopen maandag stemde de VVD-fractie al in met het regeerakkoord, inclusief de inkomensafhankelijke zorgpremie. Toen kwamen er overigens geen berekeningen of rekensommen over de precieze gevolgen voor mensen ter tafel.

Het fractieberaad donderdag bood de VVD-Kamerleden daarom vooral de kans hun emoties te uiten en afspraken te maken over hoe de komende tijd de plannen aan de achterban worden uitgelegd.

Alles over de formatie in ons dossier