DEN HAAG - Burgers dienen zelf te kunnen bepalen hoe ze hun aanvullend pensioen opbouwen. De wettelijke pensioenplicht moet verdwijnen. 

Die is onverenigbaar met het liberale gedachtegoed. De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, schrijft dat in het rapport Eigen keuze, samen sterk, dat donderdag is gepresenteerd.

Het rapport pleit voor de AOW als minimale basis voor het pensioen, net als nu. Daar bovenop krijgt iedereen de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen dankzij fiscaal aftrekbare pensioenpremies.

Die fiscale hulp is wel aan een maximum gebonden, zoals dat in het huidige systeem ook het geval is.

Persoon

De pensioenopbouw is gekoppeld aan de persoon en niet aan diens baan. Zelfstandigen hebben daardoor dezelfde mogelijkheden als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Iedereen moet volgens het rapport zelf kunnen bepalen wie zijn pensioenregeling uitvoert. De verplichte deelname aan een bedrijfs(tak)pensioenfonds vervalt. De uitvoerder kan zowel een fonds als een verzekeraar zijn.

Discussie

VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders zegt in een reactie: ''Het is goed dat er binnen onze partij over belangrijke vraagstukken, zoals pensioenen, wordt nagedacht en gediscussieerd." 

"De kracht van de Teldersstichting is dat ze los van bestaande structuren kan nadenken over complexe vraagstukken. Voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer is het allereerst belangrijk het huidige, en een van de beste pensioenstelsels ter wereld, toekomstbestendig te maken.''