AMSTERDAM - Toeristen zijn ook na 1 januari welkom in coffeeshops in Amsterdam. Het nieuwe regeerakkoord van de VVD en de PvdA biedt daarvoor de ruimte.

Dat zegt burgemeester Eberhard van der Laan donderdag in de Volkskrant. In het akkoord staat dat de wietpas verdwijnt en dat gemeenten een belangrijke rol gaan spelen in het naleven van de regels.

Van der Laan zegt minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) te hebben beloofd dat hij de criminaliteit en overlast rond coffeeshops streng zal aanpakken en wietgebruik onder jongeren verder zal tegengaan.

Het demissionaire kabinet wilde alleen Nederlandse leden toelaten in coffeeshops. Zij moesten zich inschrijven om een wietpas te kunnen krijgen, maar die pas verdwijnt nu.

Uittreksel bevolkingsregister

Klanten van coffeeshops moeten straks nog wel een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning én een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat ze in Nederland wonen.

De controle daarop geschiedt volgens het nieuwe regeerakkoord "in overleg met de betrokken gemeenten", "zonodig gefaseerd" en "waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid" opdat "maatwerk" wordt geleverd.

Die gemaakte afspraken maken het voor Amsterdam mogelijk coffeeshops open te houden, ook voor toeristen, aldus Van der Laan.

Amsterdam heeft 220 coffeeshops, een derde van het totale aantal in Nederland. Van de naar schatting 7 miljoen toeristen die Amsterdam aandoen, bezoeken anderhalf miljoen een coffeeshop.