DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft VVD-fractievoorzitter Mark Rutte woensdagavond aangewezen als formateur

Hij kan de komende dagen gesprekken voeren met kandidaten van VVD en PvdA om toe te treden tot het kabinet, zodat dat maandag beëdigd kan worden.

Voor het eerst heeft de Kamer de regie in handen bij de kabinetsformatie. Voorheen had het staatshoofd die rol. De Kamer wees daarom na de verkiezingen eerst Henk Kamp (VVD) als verkenner aan om uit te zoeken welke partijen een regering konden vormen.

Daarna werden Kamp en Wouter Bos (PvdA) als informateurs gevraagd te kijken of VVD en PvdA een kabinet konden vormen. Afgelopen maandag presenteerden beide partijen na 5 weken onderhandelingen een regeerakkoord.

Als het nieuwe kabinet maandag wordt beëdigd, dan heeft de kabinetsformatie in totaal 54 dagen geduurd. Dat is snel, want het na-oorlogse gemiddelde ligt op 90 dagen.

Koningin

Formateur Mark Rutte informeert woensdagavond nog koningin Beatrix over zijn werkwijze bij de vorming van een kabinet van VVD en PvdA. Dat is woensdagavond meegedeeld.

Inmiddels is Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg al gearriveerd bij paleis Huis ten Bosch. Zij zal verslag uitbrengen van het debat dat woensdag is gehouden over de kabinetsformatie en waar is besloten Rutte als formateur aan te wijzen.

Asscher en Blok

Rutte ontvangt donderdag de eerste twee beoogde ministers van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Lodewijk Asscher (PvdA), aanstaand vicepremier en minister van Sociale Zaken, gaat als eerste langs. Daarna volgt VVD'er Stef Blok, de kandidaat-minister voor Wonen en Rijksdienst.

Dat is woensdagavond meegedeeld. Het nieuwe kabinet zal in totaal 13 ministers en 7 staatssecretarissen tellen. Voorafgaande aan de aparte ontmoetingen met Asscher en Blok spreekt Rutte gezamenlijk met Blok en PvdA-leider Diederik Samsom, die in de afgelopen weken namens hun partijen hebben onderhandeld over het regeerakkoord.

Rutte zal de komende tijd de overige beoogde bewindspersonen ontvangen.

Alles over de formatie