DEN HAAG - De kabinetsformatie tussen VVD en PvdA komt uit op een van de kortste sinds de Tweede Wereldoorlog. 

Als het kabinet maandag bij koningin Beatrix op het bordes staat, zoals VVD en PvdA nastreven, is dat dag 54 sinds de verkiezingen van 12 september.

We moeten terug naar de jaren 80 voor formaties die relatief zo kort duurden. Lubbers I werd in 1982 in 57 dagen geformeerd, Lubbers II in 1986 nog iets sneller, in 53 dagen.

Sindsdien duurden formaties allemaal fors langer. Voor Paars I waren 111 dagen nodig en Paars II 89 dagen. Balkenendes eerste kabinet stond er in 68 dagen, zijn tweede in 125 en zijn derde in 93. Voordat Rutte in oktober 2010 met zijn eerste kabinet op het bordes stond, waren er sinds de verkiezingen 127 dagen verstreken.

Drees

De kortste formatie na de oorlog was die van het kabinet-Drees I, dat in 1948 al 31 dagen na de verkiezingen een feit was. Louis Beel had in 1946 binnen 48 dagen een kabinet rond en Piet de Jong in 1967 in 49 dagen.

De langste Nederlandse formatie was die in 1977, toen PvdA-leider Joop den Uyl er maar niet in slaagde zijn tweede kabinet te formeren. Dries van Agt (CDA) en Hans Wiegel (VVD) waren er vervolgens razendsnel uit, maar al met al waren er sinds de verkiezingen al wel 208 dagen verstreken.

Alles over de formatie