DEN HAAG - Met de aankondiging van een nieuwe eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), hervat de GGZ-patiëntenkoepel de zaak tegen de omstreden maatregel. Het is daarmee de eerste rechtszaak rond het nieuwe regeerakkoord.

Dat laat patiëntenkoepel Landelijk Platform GGZ weten aan NU.nl.

De zaak tegen de Nederlandse Staat, die wordt gesteund door GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, werd afgelopen februari aangespannen tegen het besluit van het eerste kabinet Rutte om per 2012 een eenzijdige eigen bijdrage in te voeren voor de specialistische GGZ. 

Volgens de aanklagers was deze eigen bijdrage discriminerend voor mensen met psychische problemen, omdat deze alleen werd ingevoerd voor de geestelijke gezondheidszorg en niet voor andere vormen van specialistische zorg.

Met het herfstakkoord tussen VVD en PvdA, het deelakkoord dat na een week formeren werd gesloten over de begroting van 2013, leek de eigen bijdrage echter definitief van tafel geveegd.

Verbaasd

Directeur van Landelijk Platform GGZ, Marjan ter Avest, was naar eigen zeggen dan ook stomverbaasd toen ze maandag in het regeerakkoord las dat VVD en PvdA per 2014 toch wederom een vorm van eigen bijdrage in de GGZ invoeren: een procentuele eigen bijdrage.

"We hadden onze zaak juist aangehouden vanwege het herfstakkoord en omdat we hoopten dat de eigen bijdrage ook met terugwerkende kracht voor 2012 zou vervallen", aldus Ter Avest. "Daar hadden we ook fors op aangedrongen bij de partijen. En nu krijgen we dit. Hier snap ik niets van!"

Ter Avest verwijt het ministerie van Volksgezondheid, naast discriminatie, ook te weinig onderzoek te hebben gedaan naar de effecten voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage, en welke patiëntengroepen de maatregel precies treft.

Ter Avest: "Er is een grote groep met ernstige psychiatrische problemen die dat helemaal niet kon betalen. Veel mensen dreigden hierdoor te stoppen met de voor hen noodzakelijk zorg, met alle ernstige gevolgen voor henzelf en de omgeving. Toch is er alleen gekeken naar de kosten."

Documenten

Dat beeld lijkt te worden ondersteund door documenten die NU.nl bij het ministerie heeft opgevraagd. Rond de besluitvorming van de eigen bijdrage in 2011 lijkt met name te zijn gekeken naar een oplossing voor de oplopende zorgkosten, terwijl heldere onderzoeken naar mogelijke negatieve gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage ontbreken.

Ook blijkt uit de documenten dat er weinig tot geen afstemming plaatsvond tussen het ministerie van Volksgezondheid met bijvoorbeeld de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Veiligheid en Justitie.

Dat is frappant nu staatssecretaris van Justitie Fred Teeven zich begin 2012 liet ontvallen dat met de eigen bijdrage het gevaar dreigt dat meer mensen bij justitie terecht komen doordat ze niet of te laat hulp krijgen.

Partijcongres

In reactie laat PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester weten dat met de nieuwe vorm van de eigen bijdrage in de GGZ de lage inkomens "gegarandeerd" buiten schot worden gehouden. Ook wijst ze op het oordeel van het PvdA-partijbestuur dat woensdag verscheen op het regeerakkoord.

Daarin dringt het bestuur er bij de fractie op aan in het bijzonder "te kijken naar de eigen bijdrage in de GGZ, zeker in relatie tot het herfstakkoord waar de eigen bijdrage in de tweede lijn juist werd geschrapt".

Dit weekend wordt het hele akkoord voorgelegd aan het partijcongres van de PvdA. De rechtszaak dient naar verwachting begin 2013.