DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom hebben het woensdag aan de stok gekregen met de oppositie over het regeerakkoord.

D66-leider Alexander Pechtold haalde fel uit naar Samsom. Volgens Pechtold gaat de PvdA veel te ver in het uitkleden van de ontwikkelingssamenwerking.

Samsom stelde niet blij te zijn met deze concessie, maar gaat het er om dat je elkaar als coalitiepartners 'iets moet gunnen'. 

Hij zei dat er op dit punt en ook binnen de plannen rond de zorg en de sociale zekerheid 'binnen de kaders' is te onderhandelen.

Vreugde

'Vreugde' over het bereikte regeerakkoord is volgens de PvdA-leider niet op zijn plaats. "De uitdagingen en de offers die we van Nederland vragen zijn daarvoor te groot."

Hij kreeg het er van langs door Buma, aangezien de maatregelen volgens de CDA'er zware effecten hebben op de middeninkomens.

Ook Roemer zei niet te begrijpen dat Samsom nu 'de lijn van de harde bezuinigingen van de VVD' is gevolgd en niet investeert in banen.

Volgens de PvdA-leider zit het verschil tussen zijn partij en de SP er in dat de PvdA wel aan de Brusselse begrotingsnormen wil voldoen.

Bedrog

PVV-leider Geert Wilders stelde dat Rutte zijn kiezers heeft bedrogen. Hij vindt dat dit nieuwe "paarse" kabinet een stap terug in de tijd is. Dat kwam hem op een sneer te staan van D66'er Pechtold: "U was de enige die juist toen lid was van de VVD!"

Waarop Wilders reageerde: "Dat is ook de reden dat ik weet wat voor puinhoop het was." En tot Rutte: "Ik had verwacht dat u dit debat was begonnen met excuses aan uw kiezers. Dat was wel zo eerlijk geweest."

Volgens de PVV pakt het aanstaande kabinet alle Nederlanders. "De hele middenklasse die dacht veilig te stemmen voelt zich bedrogen."

Wilders stelt dat vooral de 'hardwerkende Nederlander de klos is'. "Kijk naar de maatregelen op het terrein van de hypotheekrenteaftrek en het onzalige plan van de inkomensafhankelijke zorgpremie."

Trots

Rutte verdedigde zich door te stellen dat hij trots is op het bereikte akkoord. "Dit akkoord laat Nederland niet alleen sterker uit de crisis komen, maar voert ook fundamentele hervormingen door", aldus de demissionair premier.

"Dat is in het belang van de middenklasse, de gepensioneerden en de jongeren."

Wilders vroeg daarop of hij dan in ieder geval wel zijn excuses wilde aanbieden voor de in zijn ogen slappe plannen met het asielbeleid, waaronder het kinderpardon. "U speelt hiermee Job Cohen. U was was altijd tegen een generaal pardon."

Volgens Rutte zijn er juist wel maatregelen genomen om immigratie te beperken. "Dit akkoord is hard voor wie hier niks te zoeken heeft en fair voor wie hier mag blijven", aldus de VVD-leider.

Bedrogen

Ook D66-leider Alexander Pechtold stelde dat de Nederlander zich door Rutte 'bedrogen zou kunnen voelen'. 

Volgens Pechtold beloofde de VVD in de campagne 1000 euro terug te geven, "maar nu blijkt dat de crisis 1000 euro per Nederlander kost".

Verder verlangt Pechtold te weten of er behalve de 81 pagina's van het regeerakkoord door VVD en PvdA tijdens de kabinetsformatie nog andere, geheime afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld over wie Neelie Kroes moet opvolgen als Nederlandse eurocommissaris.

Achterban

Fractievoorzitter van het CDA Sybrand Buma verweet Rutte dat door de nivellerende maatregelen de achterban van de VVD de dupe is.

"Met dit akkoord haalt u geld weg bij uw achterban en Samsom deelt het uit aan zijn achterban", aldus Buma.

Volgens Rutte zouden de in zijn ogen noodzakelijke maatregelen, waaronder de inkomensafhankelijke zorgpremie, op korte termijn een negatief effect op de werkgelegenheid kunnen hebben. Uiteindelijk zal er echter wel ruimte ontstaan voor meer banen en koopkracht.

Roemer

Gezien het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer zullen de plannen rond de zorgpremie mogelijk nog wijzigen om die meerderheid mogelijk te maken.

De SP en D66 hebben al laten weten het plan voor de inkomensafhankelijke premie niet te steunen, hoewel de partij van Emile Roemer in beginsel voorstander is van deze maatregel die in het voordeel is van de armeren ten koste van de rijkeren.

Roemer wil niet dat er een plafond komt waardoor vooral de zorgpremie voor de inkomensgroepen tussen 30.000 en 70.000 euro snel gaat stijgen, terwijl boven dat laatste bedrag er niets meer bijkomt. De topinkomens worden naar zijn mening beschermd. Hij is tegen een plafond "zodat miljonairs worden vrijgespeeld''.

Roemer zei tijdens het debat dat de klap nu vooral bij de middeninkomens terechtkomt door het plafond van 70.000 euro. Daarboven loopt de premie niet meer verder op.

Open dialoog

Rutte liet weten een 'open dialoog' aan te willen gaan met de Tweede Kamer. Hij noemt het nieuwe kabinet een 'bijzonder stabiel meerderheidskabinet'.

"We zullen ook bruggen slaan naar andere partijen. Vanzelfsprekend staan wij open voor suggesties en verbeteringen."

Onderwijs

Pechtold viel de premier en zijn coalitiegenoot hard aan op de onderwijsplannen van het aanstaande kabinet. Volgens de D66-leider stellen VVD en PvdA onterecht dat er geïnvesteerd wordt in het onderwijs.

Pechtold zegt juist dat er alles bij elkaar optellend en aftrekkend sprake is van een bezuiniging. 

Chronologisch overzicht formatie

Lees alles over de formatie op onze special