DEN HAAG - De Eerste Kamer houdt de behandeling aan van het wetsvoorstel om de prostitutiebranche te reguleren. 

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) had daarom gevraagd. Hij wil een en ander herbezien.

De Eerste Kamer had namelijk nogal wat kritiek op de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. Die moeten zich vergewissen van de legaliteit van een bezoekje.

De Kamer stelde vooral vraagtekens bij de effectiviteit, al is er geen twijfel over de noodzaak van de aanpak van misstanden in de prostitutiebranche.

Het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche stagneerde al eerder in de Senaat. Die wilde toen dat de bewindsman eerst nadere informatie verschafte over het opslaan van gegevens en de relatie tussen zijn plan en de Rechten van de mens.

Legaal

De seksklant moet zich er straks van kunnen vergewissen of een prostituee legaal werkt, omdat bezoek aan een illegale sekswerker strafbaar is. Bij een bezoek aan een bordeel zou de klant kunnen nagaan of dat een vergunning heeft. Hij mag er dan van uitgaan dat de prostituee legaal werkt.

Bij prostituees die buiten een bedrijf werken zou de klant telefonisch of via internet kunnen nagaan of ze geregistreerd staan.

In het register zouden niet de naam en het adres van de prostituee komen te staan, maar alleen nog een nummer. De klant zou aan de hand van dat nummer kunnen nagaan of de prostituee geregistreerd staat.

Het was dinsdagavond nog niet duidelijk wanneer de behandeling wordt voortgezet.