DEN HAAG - De beëdiging van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA kan in de loop van volgende week plaatsvinden.

VVD-leider Mark Rutte maakte dat maandagavond duidelijk in het tv-programma Pauw&Witteman.

Rutte reist volgende week als premier voor een zakenreis naar Turkije maar voorafgaand of bij terugkomst kunnen de nieuwe kabinetsleden officieel aantreden. Dan zou de beëdiging maandag, donderdag of vrijdag kunnen plaatsvinden. Eventueel zou het wat Rutte betreft ook nog een week later kunnen gebeuren.

Rutte sprak zich nog niet uit of die beëdiging openbaar kan plaatsvinden, zoals de Tweede Kamer heeft gevraagd. In zijn rol als formateur zal Rutte zich daarover beraden.

Regeerakkoord

Maandagmiddag presenteerde Rutte samen met Diederik Samsom het regeerakkoord 'Bruggen slaan'.

De VVD-leider en Samsom gaven een toelichting op hun 81 pagina's tellende regeerakkoord. (bekijk hier een samenvatting van de maatregelen)

De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei.

Debat

Dinsdag of woensdag volgt een debat in de Tweede Kamer, waarna Rutte formeel als formateur zal worden aangesteld en de kandidaat-bewindspersonen bij hem op gesprek zullen komen.

Zaterdag zal het PvdA-congres zich nog uitspreken over het bereikte akkoord.

Een overzicht van de CPB-doorrekeningen

Een overzicht van politieke reacties

Lees alles over de formatie op onze special

Regeerakkoord gepresenteerd

Rutte en Samsom lopen over het Binnenhof naar de ingang waar ze het laatste gesprek zullen hebben. © NU.nl/Dave van Hattem
Het regeerakkoord, met het motto 'Bruggen slaan', is maandagmiddag om 16.00 gepresenteerd. © ANP
De informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) boden hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. © ANP
Daarna gaven VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een toelichting op hun 81 pagina's tellende regeerakkoord. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © NU.nl/Lucas Benschop
Nadat de fracties van VVD en PvdA maandagmiddag hebben ingestemd met het concept-akkoord zijn de onderhandelingen definitief afgerond. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © ANP
Volgens VVD-leider Mark Rutte was er binnen de fractie tevredenheid over het 'evenwichtige pakket om Nederland uit de crisis te halen'. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom zei 'na een mooie discussie' van zijn fractie een mandaat te hebben gekregen om de onderhandelingen af te ronden. © ANP
Met welke bewindslieden gaat Rutte II straks van start? © ANP
Jeanine Hennis-Plasschaert volgt Hans Hillen op als minister van Defensie. Hennis-Plasschaert zit sinds 2010 in de Tweede Kamer, daarvoor was zij voor haar partij volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. © ANP
Lang bleef onzeker wie de post van minister van Economische Zaken gaat invullen. Deze gaat naar informateur en huidig minister van Sociale Zaken Henk Kamp. © ANP
Vrijdag werd bekend dat de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken wordt. © ANP
VVD'er Melanie Schultz-van Haegen blijft minister van Infrastructuur. © ANP
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt minister van Financiën. © ANP
VVD'er Ivo Opstelten blijft aan als minister van Justitie. © ANP
Edith Schippers blijft minister van Volksgezondheid. © ANP
Jet Bussemaker (PvdA), eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt minister van Onderwijs. Ze gaat het departement leiden met partijgenoot Lodewijk Asscher. © NU.nl/Alphons Nieuwenhuis
Ronald Plasterk, eerder minister van Onderwijs, krijgt de post van Binnenlandse Zaken. © ANP
PvdA'er Frans Timmermans, eerder staatssecretaris van Europese Zaken, wordt nu minister van Buitenlandse Zaken. © ANP
Oud-PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen zal de nieuwe post van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan vervullen. © ANP
De huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok krijgt de post van het nieuwe ministerschap van Wonen en Rijksdienst. © ANP
Jette Klijnsma, tweede op de kandidatenlijst van de PvdA, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken. © ANP
PvdA'er Co Verdaas wordt de nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken. © ANP
Martin van Rijn, CEO van PGGM, wodt staatssecretaris voor Volksgezondheid voor de PvdA.
PvdA'er Wilma Mansveld wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. © Rien Linthout
VVD'er Frans Weekers blijft aan als staatssecretaris van Financiën. © ANP
Sander Dekker, VVD-wethouder in Den Haag, wordt staatssecretaris van Onderwijs. © ANP
Fred Teeven blijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. © ANP