AMSTERDAM - Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen moeten investeren in integriteit en een cultuur van openheid en bespreekbaarheid. 

Dat schrijft minister Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) maandag aan de Tweede Kamer.

Om bestuurders en volksvertegenwoordigers meer houvast te geven bij het voorkomen van belangenverstrengeling wordt de zogenoemde handreiking integriteit politieke ambtdragers aangepast.

En om de rol van burgemeesters en commissarissen van de koningin bij het bevorderen van integriteit wettelijk te verankeren, is een wet in voorbereiding.

Risico

Spies baseert zich op gesprekken, onderzoeksgegevens en een aantal incidenten. De praktijk wijst uit dat het grootste risico ligt op het vlak van belangenverstrengeling, schrijft ze. De minister ziet voldoende mogelijkheden om dit risico te verminderen en werkt daarvoor samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen en beroepsorganisaties van bestuurders en volksvertegenwoordigers.

In de gemeenten Roermond, Meerssen en Lansingerland kwamen afgelopen week bestuurders in opspraak wegens integriteitsproblemen. Door meer te investeren in houding en gedrag en het thema integriteit structureel te agenderen kunnen integriteitsschendingen, in combinatie met intern toezicht, worden voorkomen, denkt Spies.