DEN HAAG - De werkloosheid loopt in 2017 als gevolg van het dinsdag gesloten regeerakkoord verder op tot 5,75 procent. Dit is 0,9 procentpunt hoger dan eerder door het Centraal Planbureau berekend.  

Dit blijkt maandag uit doorrekeningen van het CPB.  

Samsom (PvdA) stelde tijdens de presentatie van het akkoord dat de stijging van de werkloosheid voornamelijk te danken is aan de onzekere economische situatie tijdens de crisis.

Door de maatregelen in het akkoord wordt de onderliggende economie juist sterker, aldus Samsom. De VVD en de PvdA hebben in het akkoord in het totaal een pakket van 16 miljard aan bezuinigingen voorgesteld. 

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CPB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Koopkracht

Door het akkoord is er een herverdeling van hoge naar lage inkomens. Dit komt vooral door de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie en het inkomensafhankelijke eigen risico. Met name de uitkeringsgerechtigden gaan er op vooruit.

De gemiddelde koopkracht van mensen met een inkomen tot modaal stijgt als gevolg van het akkoord met gemiddeld 0,2 procent per jaar.

De koopkracht van mensen met meer dan drie keer modaal (boven de 100.000 per jaar) daalt met gemiddeld 0,6 procent per jaar.

Gezinnen

De collectieve lasten worden in 2017 met 0,75 miljard verlicht, waarvan voornamelijk de gezinnen profiteren zo blijkt uit de berekeningen. Bedrijven krijgen juist te maken
met lastenverzwaring. 

Zo worden de belastingen op milieu worden verzwaard, de lasten op inkomen en arbeid worden netto met 4,25 miljard euro teruggebracht. De lasten op vermogen en winst nemen toe, vooral door de hogere verhuurdersheffing.

De coalitie verhoogt per saldo de overige belastingen met 1,5 miljard euro, met name door de hogere assurantiebelasting.

Bbp-groei

Als gevolg van de maatregelen valt de bbp-volumegroei in 2017 0,2 procentpunt per jaar lager uit. Dit betekent per saldo een bbp-volume groei van 1,24 procent per jaar.

Met de maatregelen wordt het begrotingssaldo met 15 miljard verbeterd. Het begrotingstekort in 2017 komt uit op 1,5 procent.

De verbetering van het begrotingssaldo komt uitsluitend door lagere uitgaven en wordt beperkt door een netto lastenverlichting.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CPB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Zorgtoeslag

De verbetering van het begrotingssaldo komt voornamelijk door het afschaffen van de zorgtoeslag, in combinatie met verlaging van de premies zorgverzekeringen. Dit betekent zowel een ombuiging bij de uitgaven (5,5 miljard euro) als een vergelijkbare lastenverlichting.

Met de berekeningen heeft het CPB geen rekening gehouden met negatieve effecten op de economie, zoals bijvoorbeeld de economische crisis.

Rutte stelde bij de presentatie van het akkoord echter niet te verwachten dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn als het gevolg van economische ontwikkelingen. 

Lees alles over de formatie