DEN HAAG - Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn gematigd positief over het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. Vakbonden FNV, CNV en MHP oordelen hard.

Dit stellen de organisaties in een reactie naar NU.nl. 

"We steunen de voortvarendheid waarmee structurele ingrepen in langslepende dossiers als woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en bestuurlijke herindelingen wordt aangepakt", aldus de ondernemers.  Ook zijn de organisaties blij met de inzet voor het topsectorenbeleid. 

Wel wijzen de ondernemers erop dat de maatregelen op de zorg vooral de middeninkomens treft, wat zorgt voor een nadelig economisch effect. Dit geldt ook voor de beperking van de sociale ondersteuning van de pensioenopbouw.

Onwerkbaar

Verder kunnen de ondernemers zich niet vinden in de voorstellen om verplicht arbeidsgehandicapten aan te nemen. "Dit voorstel is principieel verkeerd en in de praktijk onwerkbaar." 

De organisaties stellen binnen de mogelijkheden die het regeerakkoord biedt om in overleg met de vakbonden hiervoor een alternatief te bieden aan het nieuwe kabinet. 

Ook zullen de werkgevers verder het gesprek willen aangaan met het kabinet en de vakbonden over de arbeidsmarkt en de WW. 

Kille tijden     

Vakcentrale FNV stelt in een reactie op het akkoord dat het akkoord leidt tot banenverlies en een verslechtering van de WW en de ontslagbescherming. "Een gevaarlijke combinatie. Het zijn kille tijden", aldus Ton Heerts, voorzitter van de FNV. 

"Dit regeerakkoord komt vooral bij de werkenden hard aan. De WW wordt sterk ingeperkt en in combinatie met de verlaging van de ontslagvergoedingen is dat desastreus."

De FNV stelt dan ook de WW-voorstellen af te wijzen. "Het inperken van de WW zal in praktijk betekenen dat mensen al na een paar maanden moeten gaan nadenken over de verkoop van hun huis." 

De FNV stelt in gesprek te willen gaan met het kabinet en de werkgevers over een verbetering van de ontslagrechtplannen. 

Snoeihard

Vakbond CNV stelt dat het regeerakkoord snoeihard oogt. "Het kabinet gaat de komende jaren flink bezuinigen en dat raakt iedereen", zo stelt CNV-voorzitter Jaap Smit in een eerste reactie op het akkoord maandag.

Smit stelt niet tegen elke maatregel uit het akkoord te zijn. "Dat heeft geen zin. Voor het CNV is het de vraag of de pijn op een eerlijke manier wordt verdeeld."

Smit stelt het te prijzen te vinden dat het kabinet lijkt te kiezen voor hervormingen.

"In de aanpak van de crisis pleit het CNV al geruime tijd voor hervormingen in plaats van botte bezuinigingen."

Gesprek

"Hervormen kan niet zonder draagvlak. Ik ben dan ook blij dat het kabinet ervoor lijkt te kiezen het gesprek aan te gaan met de sociale partners", aldus Smit.

Samsom benadrukte tijdens de presentatie van het akkoord nadrukkelijk het gesprek met de sociale partners aan te gaan.  Smit stelt dat de plannen voor de WW, de ziektewet en het ontslagrecht nog verder met de sociale partners moet worden doorgesproken.

Geen vertrouwen  

Vakbond MHP vindt dat de VVD en de PvdA met de afspraken niet het vertrouwen wekken serieus werk te willen maken van de samenwerking met de sociale partners.  

De vakbond rekent erop dat de maatregelen rondom de arbeidsmarkt, WW en het ontslagrecht geen onomkeerbare besluiten zijn. "Anders doet de coalitie een loze belofte om tot een constructieve samenwerking te komen met de sociale partners", aldus MHP. 

Jeugdwerkloosheid

CNV jongeren noemt het 'onbegrijpelijk' dat het onderwerp jeugdwerkloosheid niet terug komt in het akkoord. "Ruim 110.000 jongeren zitten werkloos thuis en de nieuwe regering probeert hier niet eens iets aan te doen", aldus IJmert Muilwijk van CNV Jongeren.

"De kans op een verloren generatie neem hierdoor alleen maar toe", stelt hij wijzend op de verhoging van de werkloosheid door het regeerakkoord. Ook stelt hij dat de maatregelen rondom de afschaffing van de studiefinanciering, de zorgtoeslag en de verandering in de OV-jaarkaart zal leiden tot enorme schulden bij jongeren.