DEN HAAG - Het regeerakkoord, met het motto 'Bruggen slaan', is maandagmiddag om 16.00 gepresenteerd. 

De informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) boden hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Daarna gaven VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een toelichting op hun 81 pagina's tellende regeerakkoord. (bekijk hier een samenvatting van de maatregelen)

De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei.

16 miljard

Er is afgesproken dat er 16 miljard euro moet worden omgebogen. Het nieuwe kabinet zal flink bezuinigen op zorg, sociale zekerheid en overheid. Onder meer versobering van de AWBZ, beperking van de WW-duur en fusies van gemeenten moeten miljarden opleveren.

"Dit pakket gaat iedereen raken", aldus Rutte die aangaf dat de maatregelen 1000 euro per Nederlander kosten.

Gevoelige concessies

Rutte moest erkennen dat zijn partij gevoelige concessies moest accepteren, zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het verkleinen van de verschillen tussen lage en hoge inkomens.

Rutte noemt de consessie met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek 'aanvaardbaar'. In de verkiezingscampagne was de VVD nog fel pleitbezorger van behoud van het huidige niveau van aftrek.

Ontwikkelingssamenwerking

Ook de PvdA moest concessies doen, zoals de beperking van de WW en de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

Verder moet de PvdA accepteren dat illegaliteit strafbaar wordt. Samsom kreeg daar wel een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen voor terug.

Samsom zei dat het akkoord het resultaat is van 'elkaar wat gunnen'. Volgens hem is de teneur 'samenwerken, elkaar de hand reiken en bruggen slaan'.

"Niet alleen tussen de partijen, maar ook in de samenleving", aldus de PvdA-leider, die bevestigde dat Lodewijk Asscher gevraagd is vicepremier te worden.

Taboes

VVD en PvdA moesten volgens Samsom ''taboes doorbreken'' om oplossingen te vinden waarmee Nederland op de langere termijn geholpen is en sterker uit de crisis kan komen. 

Volgens Samsom voelden hij en Rutte al vanaf hun eerste gesprek de urgentie om uit de impasse te komen waarin Nederland zat als gevolg van vijf verkiezingen in 10 jaar tijd. ''We moesten een aantal taboes doorbreken. We waren daartoe bereid, het is gelukt en ik ben daar trots op.''

Ook Rutte was positief over de onderhandelingen met Samsom, ook al zijn VVD en PvdA lange tijd tegenpolen geweest. ''Het zal heus nog wel eens knetteren tussen deze partijen, maar ik ben ervan overtuigd dat we eruit komen'', zei Rutte.

Rutte zei ook bruggen te willen slaan naar andere partijen, aangezien VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.

Debat

Dinsdag of woensdag volgt een debat in de Tweede Kamer, waarna Rutte formeel als formateur zal worden aangesteld en de kandidaat-bewindspersonen bij hem op gesprek zullen komen.

Zaterdag zal het PvdA-congres zich nog uitspreken over het bereikte akkoord. Als het loopt zoals nu verwacht wordt, kan het kabinet in de week van 5 november op het bordes staan met koningin Beatrix.

Gezien het bezoek van Rutte aan Turkije lijkt 8 of 9 november de meest logische datum voor de presentatie van het nieuwe kabinet.

Een overzicht van de maatregelen

Een overzicht van de CPB-doorrekeningen 

Een overzicht van politieke reacties

Lees alles over de formatie op onze special

Regeerakkoord gepresenteerd

Rutte en Samsom lopen over het Binnenhof naar de ingang waar ze het laatste gesprek zullen hebben. © NU.nl/Dave van Hattem
Het regeerakkoord, met het motto 'Bruggen slaan', is maandagmiddag om 16.00 gepresenteerd. © ANP
De informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) boden hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. © ANP
Daarna gaven VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een toelichting op hun 81 pagina's tellende regeerakkoord. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © NU.nl/Lucas Benschop
Nadat de fracties van VVD en PvdA maandagmiddag hebben ingestemd met het concept-akkoord zijn de onderhandelingen definitief afgerond. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © ANP
Volgens VVD-leider Mark Rutte was er binnen de fractie tevredenheid over het 'evenwichtige pakket om Nederland uit de crisis te halen'. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom zei 'na een mooie discussie' van zijn fractie een mandaat te hebben gekregen om de onderhandelingen af te ronden. © ANP
Met welke bewindslieden gaat Rutte II straks van start? © ANP
Jeanine Hennis-Plasschaert volgt Hans Hillen op als minister van Defensie. Hennis-Plasschaert zit sinds 2010 in de Tweede Kamer, daarvoor was zij voor haar partij volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. © ANP
Lang bleef onzeker wie de post van minister van Economische Zaken gaat invullen. Deze gaat naar informateur en huidig minister van Sociale Zaken Henk Kamp. © ANP
Vrijdag werd bekend dat de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken wordt. © ANP
VVD'er Melanie Schultz-van Haegen blijft minister van Infrastructuur. © ANP
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt minister van Financiën. © ANP
VVD'er Ivo Opstelten blijft aan als minister van Justitie. © ANP
Edith Schippers blijft minister van Volksgezondheid. © ANP
Jet Bussemaker (PvdA), eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt minister van Onderwijs. Ze gaat het departement leiden met partijgenoot Lodewijk Asscher. © NU.nl/Alphons Nieuwenhuis
Ronald Plasterk, eerder minister van Onderwijs, krijgt de post van Binnenlandse Zaken. © ANP
PvdA'er Frans Timmermans, eerder staatssecretaris van Europese Zaken, wordt nu minister van Buitenlandse Zaken. © ANP
Oud-PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen zal de nieuwe post van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan vervullen. © ANP
De huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok krijgt de post van het nieuwe ministerschap van Wonen en Rijksdienst. © ANP
Jette Klijnsma, tweede op de kandidatenlijst van de PvdA, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken. © ANP
PvdA'er Co Verdaas wordt de nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken. © ANP
Martin van Rijn, CEO van PGGM, wodt staatssecretaris voor Volksgezondheid voor de PvdA.
PvdA'er Wilma Mansveld wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. © Rien Linthout
VVD'er Frans Weekers blijft aan als staatssecretaris van Financiën. © ANP
Sander Dekker, VVD-wethouder in Den Haag, wordt staatssecretaris van Onderwijs. © ANP
Fred Teeven blijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. © ANP