DEN HAAG – Het nieuwe kabinet zal flink bezuinigen op zorg, sociale zekerheid en overheid. Onder meer versobering van de langdurige zorg, beperking van de WW-duur en fusies van gemeenten moeten miljarden opleveren.

Dat blijkt uit het regeerakkoord (pdf) dat PvdA en VVD maandagmiddag presenteerden, genaamd 'Bruggen slaan'.

Met name in de zorg wordt flink gesneden met een bezuiniging van 5 miljard euro op de in totaal 16 miljard aan bezuinigingsmaatregelen.

Mensen moeten meer zelf gaan betalen in de langdurige zorg. Ook wordt de zorgtoeslag afgeschaft en worden onder meer de zorgpremie en het eigen risico inkomensafhankelijk gemaakt.

Zorgverzekeraars blijven volgens het akkoord 'een sleutelrol' vervullen in de zorg, waarbij zij in 2015 volledig risicodragend zijn.

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien . De gegevens zijn afkomstig van het Regeerakkoord. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid zal drie miljard euro aan bezuinigingen moeten waarmaken. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld waarbij de ontslagvergoeding maximaal een half maandsalaris per dienstjaar zal beslaan, met een grens van 75.000 euro.

De WW-uitkering wordt verkort tot maximaal twee jaar. Het eerste jaar is de uitkering gerelateerd aan het salaris, het tweede jaar heeft iemand dan nog recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Ook was reeds met het deelakkoord eerder in oktober bekend geworden dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat dan met het Lente-akkoord was overeengekomen. 

Voor gezinnen met kinderen geldt dat het aantal regelingen en toeslagen wordt teruggebracht en versoberd, zoals de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

De overheid zal naast de voortzetting van de nullijn voor ambtenaren vooral enorme reorganisaties wat betreft de lagere overheden moeten slikken. Fusies moeten ertoe leiden dat er in de toekomst alleen nog overheden zijn met meer dan honderdduizend inwoners. Ook moeten de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen worden gevoegd.

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien . De gegevens zijn afkomstig van het Regeerakkoord. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Woningmarkt

Zoals eerder al uitlekte wordt op het gebied van de woningmarkt de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen beperkt. Zo wordt vanaf 2014 de maximale aftrek ieder jaar met een half procent afgebouwd, wat de staatskas structureel 770 miljoen euro oplevert.

Verder worden de tarieven voor de inkomstenbelasting aangepast. Het hoogste tarief gaat van 52 procent naar 49 procent, de middelste schijf gaat vanaf 2014 van 42 naar 38 procent. Werkgevers krijgen te maken met meer sociale premies en minder subsidies.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs was al bekend dat de studiefinanciering voor het hoger onderwijs zal worden vervangen door een sociaal leenstelsel en in plaats van de OV-kaart komt een kortingskaart. Aan de andere kant wordt er 700 miljoen euro geïnvesteerd om onder meer de kwaliteit van de leraren op te krikken.

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien . De gegevens zijn afkomstig van het Regeerakkoord. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt een bezuiniging van één miljard euro doorgevoerd, waarvan 250 miljoen richting Defensie gaat voor vredesmissies. In het algemeen zal het kabinet een pro-Europees geluid laten horen.

Verder

Wat betreft overige maatregelen wordt de Hedwigepolder alsnog onder water gezet, de weigerambtenaar verdwijnt, de wietpas vervalt, de Olympische Spelen worden niet naar Nederland gehaald, Holland Casino wordt afgestoten, er wordt doorgegaan met het JSF-programma en gemeenten gaan straks zelf over de koopzondagen.

Op het gebied van justitie komt er de mogelijkheid levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsveroordeelden, de kosten van het strafproces worden waar mogelijk verhaald op de daders en er komt een eigen-bijdrageregeling voor gevangenen.

Wat betreft immigratie komt er een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Wel worden mensen die illegaal in Nederland verblijven, strafbaar.

Aangaande dierenwelzijn worden wilde dieren in het circus verboden, en dierenmishandeling strenger bestraft. Tot slot worden de accijns op sigaretten, bier, wijn, diesel en lpg verhoogd.

Lees hier de politieke reacties op het akkoord

Lees alles over de formatie

Regeerakkoord gepresenteerd

Rutte en Samsom lopen over het Binnenhof naar de ingang waar ze het laatste gesprek zullen hebben. © NU.nl/Dave van Hattem
Het regeerakkoord, met het motto 'Bruggen slaan', is maandagmiddag om 16.00 gepresenteerd. © ANP
De informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) boden hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. © ANP
Daarna gaven VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een toelichting op hun 81 pagina's tellende regeerakkoord. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © NU.nl/Lucas Benschop
Nadat de fracties van VVD en PvdA maandagmiddag hebben ingestemd met het concept-akkoord zijn de onderhandelingen definitief afgerond. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © ANP
Volgens VVD-leider Mark Rutte was er binnen de fractie tevredenheid over het 'evenwichtige pakket om Nederland uit de crisis te halen'. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom zei 'na een mooie discussie' van zijn fractie een mandaat te hebben gekregen om de onderhandelingen af te ronden. © ANP
Met welke bewindslieden gaat Rutte II straks van start? © ANP
Jeanine Hennis-Plasschaert volgt Hans Hillen op als minister van Defensie. Hennis-Plasschaert zit sinds 2010 in de Tweede Kamer, daarvoor was zij voor haar partij volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. © ANP
Lang bleef onzeker wie de post van minister van Economische Zaken gaat invullen. Deze gaat naar informateur en huidig minister van Sociale Zaken Henk Kamp. © ANP
Vrijdag werd bekend dat de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken wordt. © ANP
VVD'er Melanie Schultz-van Haegen blijft minister van Infrastructuur. © ANP
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt minister van Financiën. © ANP
VVD'er Ivo Opstelten blijft aan als minister van Justitie. © ANP
Edith Schippers blijft minister van Volksgezondheid. © ANP
Jet Bussemaker (PvdA), eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt minister van Onderwijs. Ze gaat het departement leiden met partijgenoot Lodewijk Asscher. © NU.nl/Alphons Nieuwenhuis
Ronald Plasterk, eerder minister van Onderwijs, krijgt de post van Binnenlandse Zaken. © ANP
PvdA'er Frans Timmermans, eerder staatssecretaris van Europese Zaken, wordt nu minister van Buitenlandse Zaken. © ANP
Oud-PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen zal de nieuwe post van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan vervullen. © ANP
De huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok krijgt de post van het nieuwe ministerschap van Wonen en Rijksdienst. © ANP
Jette Klijnsma, tweede op de kandidatenlijst van de PvdA, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken. © ANP
PvdA'er Co Verdaas wordt de nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken. © ANP
Martin van Rijn, CEO van PGGM, wodt staatssecretaris voor Volksgezondheid voor de PvdA.
PvdA'er Wilma Mansveld wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. © Rien Linthout
VVD'er Frans Weekers blijft aan als staatssecretaris van Financiën. © ANP
Sander Dekker, VVD-wethouder in Den Haag, wordt staatssecretaris van Onderwijs. © ANP
Fred Teeven blijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. © ANP