DEN HAAG - Binnen de FNV is op hoofdlijnen een akkoord over een sociale agenda. Er wordt binnen de centrale met de verschillende bonden nog gesproken over de precieze uitwerking van deze agenda.

 Dit stelt een woordvoerder van de FNV aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van het NRC. 

Die krant meldt op basis van bronnen dat voorzitter Ton Heerts vorige week een vergeefse poging zou hebben gedaan een sociaal akkoord te bereiken met werkgevers en informateurs.

In de aanloop naar het gesprek met de werkgevers en informateurs vorige week waar werd gesproken over de verschillende onderwerpen van de sociale agenda zou hij echter zijn teruggefloten door de grote aangesloten bonden Bondgenoten, Abvakabo en Bouw. 

WW

Volgens een woordvoerder van de FNV klopt het dat er op hoofdlijnen binnen de vakcentrale een akkoord is over een sociale agenda, met betrekking tot afspraken over bijvoorbeeld de WW, de arbeidsmarkt en de pensioenen. Ook zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd met de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. 

"Naarmate de gesprekken over de sociale agenda specifieker worden is het logisch dat er discussie ontstaat", aldus de woordvoerder. "We hebben niet overal gelijk overeenstemming over, maar daar zijn we mee bezig." 

Een woordvoerder van VNO-NCW bevestigt dat er nog geen akkoord is tussen de vakbonden en de werkgevers. Beide woordvoerders stellen bovendien eerst het regeerakkoord af te willen wachten.

Machtstrijd

De vakcentrale FNV zit momenteel midden in een hervormingsproces. Vorig jaar dreigde de vakcentrale te splijten na een conflict over het pensioenakkoord dat toenmalig voorzitter Agnes Jongerius had gesloten met kabinet en werkgevers.

De hervorming moet een einde brengen aan de machtsstrijd van de afzonderlijke bonden.

Heerts stelde begin oktober na een cruciaal overleg binnen de vakcentrale tegenover NU.nl dat de fundamenten van de nieuwe vakbeweging 'als een huis' stonden, waardoor de vakbeweging weer als één blok zou kunnen optreden richting politiek en werkgevers.

Wel stelde hij dat met 1,5 miljoen leden altijd onenigheid binnen de beweging zal blijven staan. "Maar ik verwacht geen onenigheid op korte termijn", zo zei hij tegen NU.nl.