DEN HAAG - Nadat de fracties van VVD en PvdA maandagmiddag hebben ingestemd met het concept-akkoord zijn de onderhandelingen definitief afgerond.

Om 16.00 vindt een persconferentie plaats waarbij het definitieve akkoord wordt gepresenteerd.

De informateurs zullen daarvoor hun eindverslag overhandigen aan Kamervoorzitter Van Miltenburg. 

Volgens VVD-leider Mark Rutte was er binnen de fractie tevredenheid over het 'evenwichtige pakket om Nederland uit de crisis te halen'.

'Mooie discussie'

PvdA-leider Diederik Samsom zei 'na een mooie discussie' van zijn fractie een mandaat te hebben gekregen om de onderhandelingen af te ronden.

Partijvoorzitter van de PvdA Hans Spekman noemt het resultaat een 'herkenbaar PvdA-akkoord'. Volgens Kamerlid Jacques Monasch waren er geen dissidenten in de fractie.

Na afloop van de fractievergaderingen kwamen de onderhandelaars weer bij elkaar om met informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) de besprekingen af te ronden.

Debat

Dinsdag of woensdag volgt een debat in de Tweede Kamer, waarna Rutte formeel als formateur zal worden aangesteld en de kandidaat-bewindspersonen bij hem op gesprek zullen komen.

Zaterdag zal het PvdA-congres zich nog uitspreken over het bereikte akkoord. Als het loopt zoals nu verwacht wordt, kan het kabinet in de week van 5 november op het bordes staan met koningin Beatrix.

Gezien het bezoek van Rutte aan Turkije lijkt 8 of 9 november de meest logische datum voor de presentatie van het nieuwe kabinet.

Akkoord

Zondag werd duidelijk dat de partijen vrijdag al tot een concept-akkoord zijn gekomen. Ook liggen veel namen van bewindspersonen al vast. Zo wordt de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken. 

Verder worden naar verwachting de PvdA'ers Jet Bussemaker (Onderwijs), Jeroen Dijsselbloem (Financiën), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) als minister benoemd.

Bij de VVD verhuist Henk Kamp van Sociale Zaken naar Economische Zaken. Stef Blok wordt minister van Wonen en Rijksdienst, Jeanine Hennis-Plasschaert minister van Defensie.

Ivo Opstelten, Edith Schippers en Melanie Schultz blijven respectievelijk op Justitie, Volksgezondheid en Infrastructuur.

Hypotheekrenteaftrek

Vorige week lekte uit dat de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen geleidelijk zal worden beperkt, in combinatie met een verlaging van de hoogste schijf van de inkomstenbelasting.

Ook zou afgesproken zijn dat de Hedwigepolder alsnog onder water gezet wordt en er een miljard op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd wordt. Verder wordt de zorgpremie inkomensafhankelijk.

De formatie van het kabinet ligt op koers om één van de snelste ooit te worden. Ervan uitgaande dat de formatie tussen de 54 en 58 dagen zal duren is dit vergelijkbaar met de formatie van Lubbers 1 (57 dagen) en Lubbers 2 (53 dagen). 

De langste formatie was in 1977. Toen kwam pas na 208 dagen het eerste kabinet-Van Agt tot stand. Het optuigen van het eerste kabinet-Rutte had 127 dagen nodig.

Lees alles over de formatie op onze special

Regeerakkoord gepresenteerd

Rutte en Samsom lopen over het Binnenhof naar de ingang waar ze het laatste gesprek zullen hebben. © NU.nl/Dave van Hattem
Het regeerakkoord, met het motto 'Bruggen slaan', is maandagmiddag om 16.00 gepresenteerd. © ANP
De informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) boden hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. © ANP
Daarna gaven VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een toelichting op hun 81 pagina's tellende regeerakkoord. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © NU.nl/Lucas Benschop
Nadat de fracties van VVD en PvdA maandagmiddag hebben ingestemd met het concept-akkoord zijn de onderhandelingen definitief afgerond. © ANP
De premier stelde dat het akkoord rust op drie pijlers: De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. © ANP
Volgens VVD-leider Mark Rutte was er binnen de fractie tevredenheid over het 'evenwichtige pakket om Nederland uit de crisis te halen'. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom zei 'na een mooie discussie' van zijn fractie een mandaat te hebben gekregen om de onderhandelingen af te ronden. © ANP
Met welke bewindslieden gaat Rutte II straks van start? © ANP
Jeanine Hennis-Plasschaert volgt Hans Hillen op als minister van Defensie. Hennis-Plasschaert zit sinds 2010 in de Tweede Kamer, daarvoor was zij voor haar partij volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. © ANP
Lang bleef onzeker wie de post van minister van Economische Zaken gaat invullen. Deze gaat naar informateur en huidig minister van Sociale Zaken Henk Kamp. © ANP
Vrijdag werd bekend dat de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken wordt. © ANP
VVD'er Melanie Schultz-van Haegen blijft minister van Infrastructuur. © ANP
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt minister van Financiën. © ANP
VVD'er Ivo Opstelten blijft aan als minister van Justitie. © ANP
Edith Schippers blijft minister van Volksgezondheid. © ANP
Jet Bussemaker (PvdA), eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt minister van Onderwijs. Ze gaat het departement leiden met partijgenoot Lodewijk Asscher. © NU.nl/Alphons Nieuwenhuis
Ronald Plasterk, eerder minister van Onderwijs, krijgt de post van Binnenlandse Zaken. © ANP
PvdA'er Frans Timmermans, eerder staatssecretaris van Europese Zaken, wordt nu minister van Buitenlandse Zaken. © ANP
Oud-PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen zal de nieuwe post van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan vervullen. © ANP
De huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok krijgt de post van het nieuwe ministerschap van Wonen en Rijksdienst. © ANP
Jette Klijnsma, tweede op de kandidatenlijst van de PvdA, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken. © ANP
PvdA'er Co Verdaas wordt de nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken. © ANP
Martin van Rijn, CEO van PGGM, wodt staatssecretaris voor Volksgezondheid voor de PvdA.
PvdA'er Wilma Mansveld wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. © Rien Linthout
VVD'er Frans Weekers blijft aan als staatssecretaris van Financiën. © ANP
Sander Dekker, VVD-wethouder in Den Haag, wordt staatssecretaris van Onderwijs. © ANP
Fred Teeven blijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. © ANP