DEN HAAG - In de formatiebesprekingen tussen VVD en PvdA zou de knoop zijn doorgehakt over het onder water zetten van de Hedwigepolder. De afgelopen 7 jaar boog menig bewindspersoon zich al over dit dossier. Een chronologisch overzicht.

2005: Het kabinet-Balkenende II ondertekent een verdrag met afspraken over nieuwe natuur die er moet komen door schade die is ontstaan door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen. Landbouwminister Cees Veerman (CDA) brengt de Zeeuwen de boodschap dat 600 hectare natuurcompensatie in Zeeland nodig is.

April 2009: Het kabinet-Balkenende IV slaat de aanbevelingen van de commissie-Nijpels in de wind en beslist de Hedwigepolder niet onder water te zetten.

September 2009: De Belgische minister Yves Leterme bezoekt Nederland en minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) belooft dat de Westerschelde zonder vertraging wordt uitgediept.

Oktober 2009: Het kabinet besluit dat de Hedwigepolder toch onder water moet. Landbouwminister Gerda Verburg (CDA) en premier Jan Peter Balkenende (CDA) stellen dat zij er alles aan hebben gedaan om alternatieven te vinden, maar ontpolderen blijkt de beste oplossing.

2010: In het regeerakkoord van het kabinet onder leiding van Mark Rutte (VVD) is opgenomen dat de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder niet onder water gaat. Er wordt een alternatief gezocht.

2011: Niet de Hedwige-, maar de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen kunnen volgens staatssecretaris Henk Bleker (CDA) beter worden teruggegeven aan de natuur.

Oktober 2011: De Europese Commissie twijfelt of dit plan wel net zo veel natuurherstel oplevert als ontpoldering van de Hedwigepolder.

April 2012: Na intensief overleg met de Europese Commissie wil Bleker een deel van de Hedwigepolder en enkele andere polders teruggeven aan de natuur. Brussel wil wel dat er snel wordt begonnen.

22 mei 2012: De Tweede Kamer wijst Blekers plan af. Vlaanderen wil dat Nederland gaat ontpolderen. Karla Peijs (CDA, sinds 2007 commissaris van de Koningin in Zeeland) wil 20 miljoen euro van het kabinet vanwege alle gesteggel over de polder. In 2005 tekende Peijs als minister van Verkeer en Waterstaat het Scheldeverdrag.

25 mei 2012: Bleker wil de kwestie-Hedwigepolder overlaten aan het nieuwe kabinet.

31 mei 2012: De Europese Commissie begint een officiële procedure omdat Nederland de afspraken over natuurherstel niet nakomt.

25 juni 2012: De Vogelbescherming Nederland daagt de Staat voor de rechter. Zo wil de organisatie ervoor zorgen dat de polder onder water wordt gezet. In oktober blijkt dat de Vogelbescherming in het ongelijk wordt gesteld.

03 augustus 2012: In een brief aan Brussel laat Bleker weten dat de Europese Commissie zich niet moet bemoeien met de Hedwigepolder. De Commissie laat weten dat ze wel degelijk kan ingrijpen.

02 oktober 2012: De Vlaamse minister-president Kris Peeters stelt Nederland een ultimatum. Binnen 6 weken moet de polder onder water staan, anders volgt een arbitrageprocedure.

24 oktober 2012: Nederland krijgt een zogenoemd omkleed advies van de Europese Commissie. Het land doet te weinig om natuurschade in het Westerscheldegebied te herstellen. Nederland krijgt 2 maanden de tijd om te bewijzen dat er wel genoeg wordt gedaan, anders riskeert Nederland een boete.

28 oktober 2012: Tijdens de formatiegesprekken van VVD en PvdA zou zijn besloten dat de Hedwigepolder onder water wordt gezet. De eigenaar van de polder laat daags erna weten dat hij zich zal blijven verzetten.

21 december 2012: Staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma, meldt dat de Hedwigepolder in 2019 onder water komt te staan.