AMSTERDAM - Albanië is nog niet klaar om toe te treden tot de Europese Unie. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op de jaarlijkse voortgangsrapporten over mogelijke kandidaat-lidstaten van de EU waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

Het balkanland moet meer voortgang laten zien in de hervormingen van de rechtstaat en het openbaar bestuur, vindt het kabinet. Ook moet Albanië de corruptie en georganiseerde misdaad harder aanpakken en moet het land vrije en eerlijke verkiezingen houden. "Het opbouwen van een geloofwaardig 'track record' staat hierbij centraal."

Kroatië krijgt een voldoende van de Europese Commissie, maar het land moet nog een 'zichtbare eindspurt' inzetten voordat het lid kan worden. Nederland blijft er strak op toezien dat Europa het land bij de les houdt, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD).

Nederland steunt verder het starten van de toetredingsonderhandelingen met Macedonië. Ook de onderhandelingen met Montenegro zijn gestart. Moeilijke onderwerpen zoals de rechtsstaat, de aanpak van corruptie en criminaliteit komen daarbij tot tevredenheid van Nederland als eerste op tafel.