DEN HAAG - Nederland heeft een breed energieakkoord nodig waarin bindende afspraken staan over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. 

Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een brief aan de onderhandelaars in de kabinetsformatie.

Volgens het adviesorgaan is er in het huidige energie- en klimaatbeleid te weinig continuïteit en samenhang.

Dat belemmert het verminderen van de CO2-uitstoot en het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Ook zet het de concurrentiepositie van Nederland onder druk en maakt het ons land steeds afhankelijker van de import van energie uit instabiele regio's.

Banen

Een breed gedragen energieakkoord is daarom op korte termijn nodig, concludeert de SER. Dat levert niet alleen een lagere energierekening en milieuwinst op, maar ook nieuwe banen in de bouw en aanverwante bedrijfstakken.

De SER biedt aan als regisseur alle belanghebbende partijen bijeen te halen. Ze noemt - behalve werkgeversorganisaties en vakbonden - energieproducenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, de chemiebranche en de metaalsector.

Fantastisch signaal

SER-voorzitter Wiebe Draijer noemde het vrijdag voor de NOS-microfoon ''een fantastisch signaal'' dat de beoogde coalitiepartners VVD en PvdA van plan zijn het poldermodel in ere te herstellen. Ze lieten dat donderdag weten tijdens een overleg met werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakcentrale FNV.

Het oppoetsen van het poldermodel biedt volgens Draijer de mogelijkheid aan oplossingen te werken die een breed draagvlak in de samenleving hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het energievraagstuk. De SER-voorzitter voegde er aan toe dat ''de polder pas terug is als de resultaten zichtbaar zijn''.

Alles over de formatie in ons dossier