AMSTERDAM - De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben overeenstemming bereikt over financiële afspraken in het regeerakkoord.

Alle afspraken hierover zijn inmiddels naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd voor een doorrekening. Ingewijden rond de kabinetsformatie hebben dat donderdag bevestigd.

Bronnen in Den Haag stellen tegenover NU.nl dat het om een totaalpakket gaat, waarbinnen op verschillende onderdelen nog ruimte is voor onderhandeling. Huidig demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte wil donderdag niet op het financiële akkoord reageren.

Ook Samsom liet zich niet verleiden tot opmerkingen over de formatie. Wel zei hij dat hij het gesprek met de sociale partners donderdagochtend als goed had ervaren. Hij is er blij mee dat de werkgevers en werknemers het gesprek hadden opgevat als het herstel van de 'polder', het Nederlandse overlegmodel.

Samsom voelde dat ook zo en de polder is volgens hem de komende tijd ook nodig om maatregelen samen uit te voeren.

Hoofdlijnen

Het akkoord betekent dus niet dat de partijen het al eens zijn over de complete tekst van het regeerakkoord. Wel is er op hoofdlijnen overeenstemming over bezuinigingen en hervormingen de komende jaren.

VVD en PvdA begonnen na de verkiezingen van 12 september hun onderhandelingen al vlot op 24 september.

De formatie kwam donderdag in de eindfase, nadat eerst de werkgevers en werknemers met de formateurs in gesprek gingen en later de gemeenten, provincies en waterschappen.

Beeld

De VVD-top heeft redelijk voor ogen wie er namens de partij moet toetreden tot het nieuwe kabinet. VVD-partijvoorzitter Benk Korthals maakte dat donderdagavond duidelijk na overleg met onder anderen partijleider Mark Rutte en voorzitter Loek Hermans van de VVD-Senaatsfractie.

Het plaatje is volgens Korthals nog niet definitief rond, maar ,,wij hebben wel enige gedachten''. Naar verwachting levert de VVD naast de premier nog vijf ministers in het nieuwe kabinet en een aantal staatssecretarissen.

Korthals zei dat er donderdagavond nauwelijks over de plannen is gesproken die de afgelopen weken tijdens de kabinetsformatie met de PvdA zijn gemaakt. VVD en PvdA zijn het inmiddels eens over de financiële plannen uit het regeerakkoord.

Chronologie over de formatie

Alle berichten over de formatie in ons dossier