DEN HAAG - Lokale en regionale politici hebben dit jaar vaker te maken gehad met agressie en geweld dan 2 jaar geleden.

Meldde in 2010 nog 32 procent van de politici last te hebben gehad van agressie en geweld van burgers, dit jaar is dat percentage gestegen naar 38.

Dat schrijft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Spies liet onderzoek uitvoeren bij gemeenten, provincies en waterschappen. Politici bij gemeenten (39 procent) en provincies (40 procent) krijgen twee keer zo vaak te maken met agressie en geweld dan politici bij waterschappen (22 procent).

Bij de waterschappen is wel sprake van een forse stijging ten opzichte van 2010, toen nog maar 12 procent van de politici aangaf hiervan last te hebben.

Burgemeesters

Binnen gemeenten zijn het vooral de burgemeesters die last hebben van agressie en geweld (61 procent), gevolgd door de wethouders (53 procent) en de gemeenteraadsleden (36 procent).

In de vier grote steden is het risico op geweld en agressie voor politici bijna twee keer zo groot als in kleine gemeenten.

Verbale agressie

Het gaat vooral om gevallen van verbale agressie. Bedreiging en intimidatie staat op de tweede plaats. Fysieke agressie, discriminatie en seksuele intimidatie komen niet zo vaak voor, maar toch twee keer zo vaak als in 2010.

De helft van deze gebeurtenissen vindt bij ontmoetingen plaats, een deel van de agressie bereikt de politici per post of e-mail.

Risico

Politici voelen zich door het geweld niet minder veilig, maar zijn zich wel sterker bewust van het risico. Ook zijn er gevolgen voor het bestuur: 18 procent van de politici vindt het moeilijk om een besluit te nemen als ze met agressie of geweld worden bedreigd. 9 procent geeft aan zich daar daadwerkelijke door te laten beïnvloeden.

Uit het onderzoek bleek ook dat 40 procent van de ambtenaren met agressie en geweld wordt geconfronteerd. Dat is eenzelfde percentage als in 2010. Bij ambtenaren die contact hebben met de bevolking gaat het om 50 procent.