GRONINGEN - De PvdA in de stad Groningen is tot op het bot verdeeld, doet aan verdeel-en-heerspolitiek en kenmerkt zich door intimidatie, roddel en achterklap.

Daarom moet er een grote schoonmaak komen, concludeert de Drentse Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar. Volgens hem moet iedereen die iets te vertellen heeft binnen de Groningse PvdA weg.

Volgens Tichelaar zijn pijnlijke ingrepen nodig ,,om werk te kunnen maken van de noodzakelijke cultuurverandering binnen de Groninger politiek'', stelt hij.

Tichelaar analyseerde de afdeling op verzoek van het landelijk partijbestuur na de val van het college van burgemeester en wethouders van Groningen enkele weken geleden.
 

Twee kampen

Tichelaar constateert dat de sfeer binnen de afdeling ,,om te snijden is'', dat de fractie in de gemeenteraad uit twee kampen bestaat die elkaar bestrijden en ,,mensen zich schamen om lid van de PvdA te zijn''.

Verder merkt hij op dat de onderlinge waardering ,,onthutsend zwak'' is en men is ,,gericht op zelfbeschadiging en het openhouden van etterend wonden''.

Schone lei

Volgens de Drentse CdK is er maar één manier om met een schone lei verder te gaan. ,,Alle cultuurdragers in de PvdA Groningen moeten plaatsmaken.'' Dat geldt voor de wethouders, de fractievoorzitter en de voorzitter van het afdelingsbestuur.

Alleen het vervangen van hen lost niet de totale problematiek op, constateert Tichelaar. Volgens hem moet een wijze man of vrouw ,,dit genezingsproces lange tijd gaan begeleiden''.

De CdK heeft zijn bevindingen vooraf doorgesproken met de afdeling. Kenmerkend is, aldus Tichelaar, dat de conclusies worden bevestigd maar dat iedereen de schuld bij de ander legt.

Overigens krijgt ook de ambtelijke organisatie op het Groninger stadhuis ervan langs. ,,Niemand weet waar de verantwoordelijkheden liggen, tot op het niveau van de bode toe.'' Verder stelt Tichelaar dat de ambtelijke organisatie is gepolitiseerd.

PvdA-leider Diederik Samsom zei donderdag ,,dat het nooit leuk is om interne strubbelingen te zien''. Hij denkt niet dat de kwestie schadelijk is voor het aanzien van de partij. ,,Niet als dit goed wordt opgelost'', aldus Samsom.