AMSTERDAM - Thom de Graaf van de HBO-raad heeft nog liever dat een vorm van een langstudeerboete weer wordt ingevoerd dan dat studenten worden opgezadeld met een hoge studielening als gevolg van de invoering van een sociaal leenstelsel.

"Eventuele andere maatregelen bijvoorbeeld om al te overjarig studeren te ontmoedigen, gaan we niet bij voorbaat uit de weg als die beter zouden zijn dan de nu af te schaffen langstudeerboete", zo stelt De Graaf naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf

"We hebben liever maatregelen die overjarig studeren tegen gaan dan maatregelen die het studeren op zichzelf tegengaan", aldus De Graaf.

De Graaf is altijd tegen de boete geweest, maar vreest dat de introductie van een sociaal leenstelsel jongeren met weinig geld afschrikt om te gaan studeren. 

Afschaffen

De VVD en de PvdA zouden plannen hebben in een nieuw regeerakkoord het huidige systeem rond de studiefinanciering te veranderen, waarbij de basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en plaats moet maken voor een sociaal leenstelsel.

"Een leenstelsel lijkt politiek onvermijdelijk, maar de toegang tot het Hoger Onderwijs moet geborgd zijn, bijvoorbeeld door een verruimde aanvullende beurs voor lagere inkomensgroepen", zo stelt De Graaf.

Volgens De Graaf is er in de Eerste Kamer ook geen meerderheid voor een leenstelsel. De Graaf pleit voor een mix van nieuw beleid. ''Waarbij we ook overjarig studeren moeten ontmoedigen.''

Nieuwe studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) stelt in een reactie de mening van de HBO-raad te delen.  "Alles is beter dan 13.000 euro studiefinanciering wegnemen van elke student nog voordat hij of zij begint", stelt voorzitter Kai Heijneman.

 "We willen niet dat de langstudeerboete alsnog ingevoerd wordt, dat zou van de zotte zijn. Maar als er toch bezuinigd moet worden, dan liever bij bepaalde studenten tegen het einde van hun studie, dan bij iedereen vooraf."

Boete        

De langstudeerboete van 3063 euro was voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen tijdens hun bachelor- of masterstudie. Dat bedrag moesten zij vanaf dit collegejaar bovenop hun collegegeld betalen.

Vlak na het begin van het collegejaar, toen de langstudeerders het geld al hadden betaald, werd de maatregel echter weer teruggedraaid.