DEN HAAG - Nederland mag niet dwarsliggen als binnen Europa maatregelen worden genomen om het handelssysteem voor emissierechten (ETS) te verbeteren.

De Tweede Kamer nam woensdag een motie aan met deze opdracht voor staatssecretaris Joop Atsma (Milieu).

Volgens D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven die samen met Kamerleden van vier andere partijen de motie indiende, heeft Atsma zich tot nu toe niet voldoende ingezet om het ETS te verbeteren. Volgens haar moet de staatssecretaris een ambitieuzer klimaatbeleid voorstaan in Brussel.

In de motie staat verder dat de regering er bij de Europese Commissie op moet aandringen zo snel mogelijk met voorstellen voor verbeteringen te komen. Het ETS is bedoeld om de vervuiler te laten betalen. Bedrijven, zoals energiecentrales, luchtvaartmaatschappijen of fabrieken, moeten rechten inkopen om broeikassen uit te mogen stoten. Daardoor zouden minder van deze gassen uitgestoten worden, wat beter is voor het milieu.

Prijs

''Maar het systeem werkt niet goed'', constateert Van Veldhoven. ''Er zijn te veel rechten op de markt, waardoor de prijs te laag is.'' En dat moet veranderen, aldus de Tweede Kamer. Van Veldhoven hoopt snel van Atsma te horen hoe hij de motie gaat uitvoeren.

De staatssecretaris stelt dat er geen sprake is van dwarsliggen als er structurele oplossingen voor het ETS worden aangedragen in Europees overleg. Hij ziet echter geen heil in incidentele ingrepen, die er enkel voor zorgen dat de prijs voor emissierechten omhooggaat. Atsma wil dan ook niet overgaan tot een reeks paniekmaatregelen.

Steun

Ingrijpen in het ETS staat donderdag nog niet op de agenda bij de Milieuraad in Luxemburg, waar Europese ministers van Milieu bijeenkomen. Daardoor kunnen analyses, bijvoorbeeld die van het Planbureau voor de Leefomgeving, volgens Atsma worden afgewacht.

D66 kreeg steun van de PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS.