De Europese Commissie heeft Nederland opnieuw gevraagd iets te doen tegen de aantasting van het Westerscheldegebied in Zeeland.

Volgens de commissie heeft Nederland nog altijd geen goede maatregelen getroffen om de achteruitgang van het gebied een halt toe te roepen.

De kwestie sleept al sinds 2005. Toen werd afgesproken de Hedwigepolder volledig onder water te zetten, ter compensatie van de natuur die verloren is gegaan bij de verdieping van de Westerschelde.

Nieuw advies

Eurocommissaris voor milieu Janez Potocnik heeft nu een 'met redenen omkleed' advies naar de overheid laten sturen, waarop Nederland binnen twee maanden moet reageren.

Als dat niet gebeurt brengt de commissie de zaak mogelijk voor het Europees Hof van Justitie.

Zeldzame natuur

De monding van de Westerschelde, waar veel trek- en broedvogels leven, valt onder de milieubeschermingswetten van de Europese Unie.

Nederland is daarom verplicht het gebied te beschermen, maar doet dat volgens de commissie niet voldoende.

Alsnog onder water

De commissie startte eerder al een procedure die ertoe moet leiden dat de polder alsnog helemaal onder water wordt gezet en hoopt nu dat Nederland, ondanks dat er nog geen nieuwe regering is, snel maatregelen neemt zodat het gebied niet 'onherroepelijk wordt aangetast'.