DEN HAAG - GroenLinks wil dat het mogelijk wordt dat kinderen volgens de wet meer dan twee ouders hebben, bijvoorbeeld in het geval een lesbisch stel kinderen krijgt met behulp van een donorvader.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal daarom dinsdagavond een motie indienen die vraagt om een onderzoek of ouders en opvoeders momenteel voldoende mogelijkheden hebben hun gezinsband goed te regelen.

Van Tongeren: "Het komt vaak genoeg voor dat ook de vader van het kind van lesbische ouders een rol speelt in het leven van zijn kind. GroenLinks wil daarom de discussie starten over wie volgens de wet een ouder mag zijn en of dat wel tot twee mensen beperkt moet blijven."

Volgens Van Tongeren leidt de huidige wetgeving tot situaties waarin een donorvader en de vrouw die het kind met de moeder opvoedt (meemoeder) tot juridische twisten. Ook stiefgezinnen zouden behoefte kunnen hebben aan de mogelijkheid dat een kind juridisch gezien meer dan twee ouders heeft.

Engeland

"In Engeland bestaat de mogelijkheid al dat drie volwassenen het ouderlijk gezag uitoefenen", aldus Van Tongeren. "Ook voor mij is de praktijk van een gezin belangrijker dan de biologische afstamming. De papieren werkelijkheid moet ondersteunen wat voor iedereen het beste is."

De motie zal worden ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap in de Tweede Kamer.