AMSTERDAM - De arbeidsparticipatie van jonge moeders komt in gevaar door de aanstaande bezuinigingen in de kinderopvang. Hiervoor waarschuwt de vakcentrale FNV dinsdag.

De FNV pleit voor een wijziging van de Wet Kinderopvang om dit te voorkomen, zo laat het dinsdag weten aan NU.nl.

"De overheid zou geen concessies meer moeten doen aan de kwaliteit van de opvang en stoppen met bezuinigen op de kinderopvangtoeslag", aldus de FNV in een brief aan de Tweede Kamer, dat woensdag met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) over het onderwerp in gesprek gaat.

In het begrotingsakkoord voor 2013 staan bezuinigingen van 110 miljoen gepland.
De FNV wijst erop dat de arbeidsparticipatie van vrouwen sinds de invoer van de Wet Kinderopvang in 2005 flink is toegenomen.

Toegankelijk

Ook passen minder vrouwen hun arbeidspatroon aan na het krijgen van een eerste kind, zo blijkt uit een evaluatie op de wet. 

"Het is onze volle overtuiging dat dit mede te danken is aan het feit dat kinderopvang met de invoering van de wet beter toegankelijk is geworden en voor ouders ook beter financieel haalbaar", aldus Catelene Passchier van de FNV.

Minder werken

Uit twee enquêtes van de vakcentrale blijkt dat een derde van de ouders die gebruik maken van kinderopvang, voornamelijk moeders, in 2012 minder is gaan werken om hogere kosten voor kinderopvang te mijden. Daarvan zoekt de helft oplossingen voor de opvang in het informele circuit.

Volgens de vakcentrale is dit niet wenselijk, omdat het een goed en dekkend netwerk van kinderopvang in gevaar brengt. Ook gaat het ten koste van de kwaliteit van en werkgelegenheid in de kinderopvang.

Wijziging

De vakcentrale pleit dan ook voor een wijziging van de wet, waarbij het recht voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar op 3 dagdelen kinderopvang wordt ingebouwd, ongeacht of ouders werken.

Ook wil de FNV integrale kindcentra die kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang op dezelfde locatie organiseren.

Ontwikkeling

Volgens de vakcentrale wordt er in de huidige wet te weinig rekening gehouden met dat kinderopvang “ook een belangrijke functie in de ontwikkeling van kinderen en het voorkomen van taal- en sociale achterstand” heeft.

"Door het recht op kinderopvang slechts te koppelen aan het feit dat beide ouders een baan hebben of in een traject zitten naar werk, doet kinderen te kort. Door de focus op de combinatie arbeid en zorg is er onvoldoende oog voor investeren in de ontwikkeling van kinderen", aldus de FNV.