AMSTERDAM – Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB- Nederland zijn geen voorstanders van een grootschalige aanpak tegen jeugdwerkloosheid.

Dit hebben ze maandag laten weten naar aanleiding van het tienpuntenplan tegen jeugdwerkloosheid dat de jongerenorganisaties van de vakbonden FNV en CNV vorige week presenteerden. 

Daarin pleiten de bonden onder meer voor het instellen van een startersbeurs en een landelijke taskforce.

Gericht

Volgens de werkgeversorganisaties zijn echter alleen gerichte acties zinvol. Ze wijzen erop dat in de bouwsector momenteel bijvoorbeeld geen werk is en een landelijke aanpak in die sector niet van toepassing zal zijn.

VNO-NCW en MKB pleiten er dan ook voor eerst te onderzoeken in welke sectoren er voornamelijk jeugdwerkloosheid heerst.  Wel zijn de ondernemersorganisaties voorstander van het langer laten doorleren van jongeren.