DEN HAAG - Toekomstige AOW'ers die inkomensverlies lijden door de verhoging van de pensioenleeftijd per 1 januari 2013, kunnen vooralsnog toch een voorschot op hun AOW-uitkering krijgen.

De voorschotregeling zou worden geschrapt omdat de beoogde coalitiepartijen VVD en PvdA een overbruggingsregeling willen invoeren om deze groep te compenseren.

Maar zolang er nog geen duidelijkheid is over deze overbruggingsregeling, blijft de voorschotregeling bestaan, zo heeft staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met een maand omhoog. In de jaren daarna stijgt hij geleidelijk verder, totdat in 2018 een AOW-leeftijd van 66 jaar is bereikt. Daarna loopt de AOW-leeftijd op tot 67 jaar in 2021.

VUT

Mensen die al met VUT of prepensioen zijn, lopen door het optrekken van de AOW-leeftijd een of meer maanden inkomensverlies op. Aanvankelijk wilde het kabinet hen te hulp schieten met een voorschotregeling.

Die werd overbodig toen VVD en PvdA een overbruggingsregeling aankondigden. Daarvoor zal 45 miljoen euro per jaar worden uitgetrokken. Om praktische problemen te voorkomen houdt De Krom de voorschotregeling voorlopig toch overeind.