AMSTERDAM - FNV Jong vindt dat er een startersbeurs moet komen voor afgestudeerde jongeren zodat zij een leer- en werkplek kunnen bekostigen.

Dit is een van de onderdelen van het tienpuntenplan tegen jeugdwerkloosheid dat donderdag door de jongerenvakbond aan Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) wordt aangeboden.

Jongeren moeten binnen een jaar na afstuderen, maximaal 6 maanden een bedrag van 500 euro per maand krijgen, zo stelt de bond.

Dit laat Dennis Wiersma van FNV Jong weten aan NU.nl. "We roepen al een tijdje dat er wat gedaan moet worden tegen stijgende jeugdwerkloosheid."

Teleurgesteld

"We zijn teleurgesteld dat dit nog niet is gebeurd. Daarom hebben we presenteren we nu onze eigen aanpak." Wiersma stelt dat dit direct door de onderhandelaars kan worden overgenomen in een regeerakkoord.

Ook stelt FNV Jong dat er een landelijke taskforce met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals allochtonen moet komen. Op die manier worden Nederlandse gemeenten meer gestimuleerd de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Numerus fixus

Ander onderdeel van het plan is het instellen van een numerus fixus voor MBO-opleidingen met weinig baankansen. Op dit moment bestaan er alleen in Nederland voor hbo en universitaire opleidingen, zoals geneeskunde verstrengde toelatingseisen.

Ook vindt FNV Jong dat de WW-opbouw bij jongeren onder de 27 dubbel geteld zou moeten worden. "Zo ontstaat de mogelijkheid naar een baan te zoeken zonder in armoede te vervallen."