DEN HAAG - CDA-bestuurders vinden het programma waarmee hun partij de verkiezingsstrijd aanging weinig aantrekkelijk. 

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd representatief onderzoek van OverheidinNederland.nl met NRC Handelsblad.

Het CDA ging op 12 september terug van 21 naar 13 zetels in de Tweede Kamer. Niet meer dan 34 procent van de ondervraagde CDA-bestuurders noemt de aantrekkingskracht van het verkiezingsprogramma positief.

De electorale aantrekkingskracht van Van Haersma Buma wordt door precies een kwart goed of zeer goed genoemd. 46 procent is neutraal, terwijl 28 procent negatief oordeelt.

Oppositie

Aan regeringsdeelname denken de meesten niet. 80 procent van de ondervraagde CDA-stemmers vindt dat de partij in de oppositie moet gaan.

De enquête werd kort na de verkiezingen uitgevoerd onder bijna 2600 gekozen en benoemde bestuurders van het Europees Parlement, Eerste en Tweede Kamer en regionale en lokale bestuursorganen.

Een zevenkoppige commissie onderzoekt in opdracht van het CDA het verlies tijdens de verkiezingen. Ze bekijkt hoe de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma tot stand zijn gekomen. Ook wordt naar het verloop van de campagne gekeken. De christendemocraten bespreken het rapport op het partijcongres van 27 oktober.