BEEK-UBBERGEN - De gangbare opvattingen over natuur, natuurbeleid en natuurbeheer zijn achterhaald.

De individuele burger beschouwt natuur in toenemende mate als iets dat maakbaar en manipuleerbaar is. Bovendien vervaagt de grens tussen virtuele en echte natuur in ras tempo, zeker onder jongeren.

Dat staat in de Toekomstverkenning natuurbeleving en -betrokkenheid in Nederland, die de stichting wAarde uit Beek-Ubbergen in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft geschreven.

wAarde is de landelijke denktank voor groene vraagstukken. ''Een nieuwe visie is nodig om het debat over natuur niet te verlammen.''

Voldoening

De RLI werkt als adviesorgaan van de regering aan een langetermijnvisie op natuur en natuurbeleving. Waarde waarschuwt de raad dat er sprake is van '' natuurvervaging.''

''Beleving als dragende kracht voor natuurbeleid verdwijnt. Vooral voor jongeren is buiten zijn niet meer noodzakelijk om van natuur te genieten.

Zij vinden die voldoening in dezelfde mate op een mooie plek in een computerspel'', stelt waarde-directeur Thomas van Slobbe op basis van een aantal onderzoeken onder jongeren in heel Nederland.

Begrip

Volgens waarde is het woord 'natuurlijk' een hol begrip geworden. ''Bijna niets in onze omgeving is meer puur natuurlijk. Alles - de groenten die we eten, het landschap waarin we wonen, het klimaat dat wind en weer bepaalt - is technisch, chemisch of virtueel gemanipuleerd. Dat veroorzaakt een evolutie in de aard van genieten van de natuur.''

Waarde denkt dat natuurbeleid op termijn thuishoort bij een ministerie als Volksgezondheid. ''Natuurbehoud moet een maatschappelijk doel worden, waar de samenleving en de individuele burger zelf verantwoordelijkheid voor hebben.''

''Natuurorganisaties moeten een dienende rol gaan spelen. Voorlopig zijn ze echter ook nog nodig als waakhond voor het overheidsbeleid, dat drastisch zal moeten veranderen.''