DEN HAAG - Het afschaffen van de basisbeurs zal ertoe leiden dat 15.000 potentiële studenten afzien van een hbo-studie.

Wordt ook de aanvullende beurs geschrapt, dan zullen zelfs 25.000 minder jongeren gaan studeren aan een hbo-instelling.

Vooral jongeren uit lagere inkomensgroepen zullen hierdoor worden getroffen. Dat schrijft de HBO-raad in een brief aan de informateurs en de onderhandelaars.

Het geld dat vrijkomt door de basisbeurs te vervangen door een sociaal leenstelsel, moet wel geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs, benadrukt de HBO-raad. "Een hogere prijs verdient immers een nog betere kwaliteit", staat in de brief.

Vorige week werd bekend dat onderhandelingspartners VVD en PvdA plannen hebben om de basisbeurs voor studenten te vervangen door een sociaal leenstelsel. Daarbij is de volledige studiefinanciering een lening die na het behalen van het diploma terugbetaald moet worden.