AMSTERDAM - In het nieuwe kabinet moet weer een minister voor Jeugd en Gezin komen. Die oproep doen tien kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef en Defence for Children, maandag in het Nederlands Dagblad. 

Sinds er een einde kwam aan de ministerspost is het jeugdbeleid versnipperd, stellen zij.

Behalve de terugkeer van de post moet in het regeerakkoord een speciale jeugdparagraaf komen, waarin staat dat het kabinet bij alle beslissingen rekening houdt met de effecten daarvan op kinderen en jongeren.

Volgens de organisaties, verenigd in het Kinderrechtencollectief, raken alle onderwerpen direct of indirect kinderen.

Rutte

Het eerste kabinet-Rutte maakte in 2010 een einde aan het ministerie voor Jeugd en Gezin. Dat was in het leven geroepen door het vierde kabinet-Balkenende. De post werd destijds vervuld door André Rouvoet (ChristenUnie). Onder zijn leiding kregen problemen als kindermishandeling, schooluitval en jeugdwerkloosheid wel aandacht, stellen de organisaties.