BRUSSEL - De 17 eurolanden zouden op Europees niveau contracten moeten aangaan over hun economisch hervormingsbeleid.

EU-president Herman Van Rompuy wil deze optie graag onderzocht hebben in het kader van een versterkte Europese economische en monetaire unie.

Hij houdt daarom ook in zijn tussentijds rapport, dat hij via Twitter online zette, daaraan vast, evenals aan het idee voor een aparte begroting voor de eurozone.

Daarnaast pleit de EU-president, die in nauw overleg met de voorzitter van de Europese Commissie, de president van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de eurogroep het rapport opstelde, voor ''tijdelijke, flexibele en doelgerichte financiële prikkels'' om de eurolanden te stimuleren bij de uitvoering van het beleid.

Rapport

In het rapport, dat uitgebreid besproken zal worden op de top van regeringsleiders en staatshoofden op 18 en 19 oktober, breekt Van Rompuy ook een lans voor de mogelijkheid om euro-obligaties uit te gaan geven.

Het bevat ook een vurig pleidooi voor gezamenlijk toezicht op de banken in de eurozone, de eerste stap naar een volledige bankunie. ''De goedkeuring van de bankentoezichthouder is een kwestie van de hoogste prioriteit'', staat in de tekst.

Besluiten zullen er volgende week waarschijnlijk niet vallen. De vier EU-leiders werken het rapport verder uit om in december met een eindversie te komen.