DEN HAAG - D66 wil wetgeving om homo-emancipatie te bevorderen snel op de agenda krijgen.

Dat laat D66-Kamerlid Pia Dijkstra weten aan NU.nl.

Ze wil voor de totstandkoming van het kabinet al met de partijen om tafel over de invulling van het 'Roze Stembusakkoord'.

Dit akkoord werd voor de verkiezingen al gesloten door diverse partijen die nu een meerderheid hebben in de Tweede Kamer.

Een aantal maatregelen uit dit akkoord, zoals betere voorlichting, zijn al geregeld en over het afschaffen van de weigerambtenaar is in de formatie een akkoord tussen PvdA en VVD.

Enkele-feitconstructie

Dijkstra maakt zich echter nog wel zorgen over de zogeheten 'enkele-feitconstructie'. Deze wet geeft religieuze scholen de mogelijkheid om docenten en leerlingen te weigeren vanwege hun geaardheid.

Dijkstra wil door de druk op de ketel te zetten voorkomen dat de onderhandelende partijen VVD en PvdA alsnog punten uit het stembusakkoord inleveren, omdat een andere partij dit eist in ruil voor steun in de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hebben VVD en PvdA immers geen meerderheid.

"We hebben in het vorige kabinet gezien hoe machtig de twee mannen van de SGP zijn. Daarom moeten we nú de meerderheid bevestigen", aldus Dijkstra.

"Als PvdA en VVD straks alsnog niet meegaan hebben ze wat uit te leggen."