DEN HAAG - VVD en PvdA overwegen om meer eigen betalingen door te voeren in de zorg. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit een uitgelekt document.

Het document, dat stamt van eind september, betreft vragen van de onderhandelaars aan het ministerie van Financiën, en de antwoorden daarop van de ambtenaren.

Er zou onder meer worden gedacht aan een boete voor onnodig bezoek aan de huisartsenpost of eerste hulp, en een extra eigen bijdrage, bovenop het eigen risico.

Door de ambtenaren is onder meer berekend dat het per jaar 135 miljoen euro aan inkomsten zou opleveren als de huisarts onder het eigen risico komt te vallen. Ook levert het 700 miljoen euro op als mensen minder vaak naar de huisarts gaan.

Heikel punt

PvdA en VVD zijn in onderhandeling om naar verwachting in november tot een regeerakkoord te komen.

De zorg is een heikel punt, aangezien de VVD voorstander is van concurrentie in de zorg, waar de PvdA liever weer wil teruggaan naar budgettering.

Verbijstering

SP-Kamerlid Renske Leijten is naar eigen zeggen verbijsterd over de uitgelekte zorgideeën dat het eigen risico zou worden verhoogd en ook voor de huisarts gaat gelden, de AWBZ wordt verkleind en de zorgverzekeraars meer invloed krijgen op de inrichting van de zorg, waardoor volgens haar de streekziekenhuizen dreigen te verdwijnen.

Leijten: "De PvdA leende op het gebied van de zorg zeker de helft van ons verkiezingsprogramma. Dat mag, graag zelfs, maar dan kun je onmogelijk hiermee komen. Ik hoop dat ze zich alsnog bedenken en deze plannen in de vuilnisbak doen belanden."

Afzien

''Als deze plannen worden uitgevoerd, zullen mensen afzien van een bezoek aan de huisartsenpost en te lang doorlopen met hun problemen'', zegt Jesse Klaver, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. ''Uiteindelijk maakt dat de zorg juist duurder. Dat is ongewenst en kortzichtig."

''De uitgelekte plannen zijn een ramp voor de langdurige zorg'', zeggen Fleur Agema en Reinette Klever van de PVV. ''De toegang tot een verpleeghuis, gehandicapteninstelling en psychiatrische instelling afsluiten, leidt tot regelrechte Oost-Europese toestanden.''

Lees alles over de formatie