DEN HAAG - Het gebrek aan democratie in Europa wordt niet opgelost door meer macht bij het Europees Parlement te leggen, maar door de nationale parlementen te versterken.

Dat stelt VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff tegenover NU.nl, voorafgaand aan het debat donderdag in de Tweede Kamer over de agenda van de EU-top volgende week.

Volgens Dijkhoff is de democratie in Europa "altijd het zwakkere punt" geweest. "Daarom vinden wij dat de nationale parlementen een stevige rol moeten hebben. Dat is waar het debat plaatsvindt, dus dat is de eerst aangewezen democratische vertegenwoordiging. "

De VVD'er denkt niet dat het zin heeft het Europees Parlement meer macht te geven, om via die weg het democratisch gehalte van de Europese Unie te versterken.

Dijkhoff: "Sinds de oprichting van het Europees Parlement hebben we inderdaad iedere keer geprobeerd om als de democratie versterkt moet worden, dat ook met het Europees Parlement te regelen. En iedere keer hebben we geconstateerd dat het niet werkt."

Ook vindt hij dat de nadruk bij de Europese Commissie, het bestuur van de Europese Unie, "minder op beslissingen moet komen te liggen, en meer op handhaving en toezicht".

Sleutelen

De uitspraken van Dijkhoff passen binnen de VVD-lijn dat ontwikkelingen in de Europese Unie stap voor stap bezien moeten worden. Sowieso mogen er "niet meer beslissingsbevoegdheden aan de Europese Unie worden overgedragen", aldus Dijkhoff.

"We hebben al een hele hoop afgesproken waarvan we nog moeten kijken wat de gevolgen zijn. Dan kunnen we niet meteen weer verder gaan sleutelen. Ga nou eens aan de slag met de afspraken die we al hebben, dan kunnen we vanzelf bezien óf er meer nodig is, en wát."

Volgens het Kamerlid is het "schijn" dat afspraken over "vage vergezichten" meer zekerheid voor de lange termijn kunnen bieden en daarmee de onrust in de Europese Unie tegengaan. "Het gaat niet gebeuren dat je nooit onzekerheid zal hebben. Ook in een Europese regering zullen er fouten worden gemaakt."

Griekenland

Tijdens de EU-top op 18 en 19 oktober zal nog geen besluit worden genomen over de uitbetaling van het volgende deel van de hulpleningen aan Griekenland. Tijdens de verkiezingen stelde VVD-leider Mark Rutte al dat er niet meer geld naar Griekenland moet gaan.

Volgens Dijkhoff blijft de VVD aan dat standpunt vasthouden, ook nu de economische omstandigheden in Griekenland verder verslechteren. "De huidige afspraken met Griekenland zijn haalbaar, dat is toen bekeken. En je kunt niet van tevoren zeggen: wat er ook gebeurt, er komt altijd wel een volgende storting. Als het lastiger wordt, moeten de Grieken beter hun best doen."