DEN HAAG - De opstelling van de VVD in het debat over gezinsmigratie heeft dinsdagmiddag voor verbazing gezorgd in de Tweede Kamer.

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen riep op tot communicatie over het terugdraaien van het strengere beleid. Mogelijke migranten zouden dan kunnen wachten met hun aanvraag.

Ze noemt dit 'niet meer dan fatsoenlijk', wetende dat de strengere regels over een paar maanden zullen worden teruggedraaid.

Dit zorgde voor verbazing bij voormalig coalitiepartners CDA en PVV. De VVD was juist altijd van de lijn dat de strengere regels onverkort moesten worden doorgevoerd.

Volgens Van Nieuwenhuizen is het een feit dat er sinds de verkiezingen een Kamermeerderheid tegen de strengere regels is.

Onderhandelingen

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum suggereerde vervolgens dat de VVD dit punt al bij de kabinetsonderhandelingen heeft ingeleverd.

Ook vindt hij het raar dat de VVD anticipeert op beleid waarvan het nog niet duidelijk is hoe dat er uit gaat zien.

Volgens Van Nieuwenhuizen is het feitelijk vast te stellen dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid is voor de strengere gezinsmigratieregels.

Triest

Sietse Fritsma (PVV) noemt de opstelling van de VVD 'triest'. Hij verweet Van Nieuwenhuizen het bemoedigen van het omzeilen van de bestaande regels.

Van Nieuwenhuizen verweet daarop de PVV weg te zijn gelopen uit het Catshuis. Klaver noemde de stap van de VVD 'baanbrekend'.

Minister Leers vroeg tijdens het debat exact aan te geven op welke manier het beleid gewijzigd moet worden. Pas als dat gebeurt wil hij aanvragers informeren over hoe de situatie gaat veranderen.

Het is dan aan de indiener of hij daarop wil wachten.

De minister stelde wel dat wijzigingen van het beleid aan een nieuw kabinet zijn. "Het is niet reëel om aan het huidige kabinet te vragen de eigen visie om te draaien", aldus Leers.

Motie

Onlangs nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aan om de strengere regels voor gezinsmigratie terug te draaien.

Deze strengere regels waren een wens van het kabinet-Rutte, maar sinds de verkiezingen van 12 september wil een meerderheid in de Kamer hier weer van af.

Aangezien de regels al op 1 oktober ingingen was het volgens Leers niet mogelijk om deze situatie nog te veranderen.

De Tweede Kamer wil daarom nu dat Leers ruimhartiger gebruik maakt van zijn zogeheten 'discretionaire bevoegdheid' totdat de formatieonderhandelingen zijn afgerond.