UTRECHT - Gedeputeerde Staten van Utrecht moeten maandagmiddag uitleg geven over de instemming met het plan van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) voor de verbreding van de Ring Utrecht.

De minister maakte eind september bekend dat ze had gekozen voor 2 x 7 rijstroken voor de snelweg A27 ter hoogte van Lunetten.

De stadsregio en de provincie Utrecht zouden met deze variant akkoord zijn gegaan. De gemeente Utrecht ging niet akkoord en heeft ondertussen grote bezwaren kenbaar gemaakt aan Schultz.

SP en PvdA willen van GS weten waarom Provinciale Staten niet zijn geraadpleegd over de zeer omstreden wegverbreding. Voor de verbreding moet een strook van natuurgebied Amelisweerd worden opgeofferd.

Coalitieakkoord

De SP wijst erop dat GS in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat naar het ''meest milieuvriendelijke alternatief'' zou worden gezocht. Sindsdien zijn er geen besluiten genomen over de Ring Utrecht.

''De mededeling dat er een beslissing is genomen overviel ons als een koude douche'', aldus de fractie. De PvdA herinnert het college eraan dat aantasting van Amelisweerd al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw massaal protest heeft opgeroepen.

De Tweede Kamer praat woensdag over de kwestie.