AMSTERDAM - De Nederlandse krijgsmacht wordt onherstelbaar aangetast als er meer op wordt bezuinigd dan nu al het geval is.

Nederland kan internationaal geen militaire rol meer spelen als verder wordt bezuinigd, waarschuwt het Haags Centrum voor Strategische Studies in een rapport dat maandag wordt gepresenteerd, meldt de NOS.

Nederland heeft volgens de onderzoekers in verhouding een veel kleinere krijgsmacht dan landen als Frankrijk, België en Denemarken. De uitgaven zouden ook veel lager liggen. de PvdA wil nog een miljard op defensie bezuinigen, maar de VVD niet.

Het centrum stelt dat het in het publieke debat altijd over de kosten en nauwelijks over de baten van defensie gaat.

Gediplomeerden

In een vooraankondiging wees het centrum vorige week al op de Nederlandse defensie-industrie, die drie miljard euro per jaar omzet en werk aan vijftienduizend mensen biedt. Ook zou de rol van defensie als opleidingsinstituut worden onderschat. Defensie levert jaarlijks zesduizend gediplomeerden af.

Verder speelt het leger een belangrijke rol in de bestrijding van piraterij en het ondersteunen van hulpdiensten. Ook zou defensie een rol kunnen spelen bij het bestrijden van cybercriminaliteit.

Het moet volgens het centrum helder worden wat de economische impact is van de taken die defensie uitvoert.