DEN HAAG - Van de 104 gemeenten met coffeeshops hanteerden er over 2011 86 een afstands- of nabijheidscriterium ten opzichte van scholen.

Dat staat in een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is vrijdagavond aan de Tweede Kamer gestuurd.

De meeste gemeenten (69) gingen uit van een afstand van 250 meter. Dat is straks niet genoeg meer. Per 1 januari 2014 mogen coffeeshops niet binnen een afstand van 350 meter van een school (voor voortgezet of beroepsonderwijs) liggen, zo is de bedoeling.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen er in 26 gemeenten in totaal 164 coffeeshops moeten worden verplaatst of gesloten.

Gedoogbeschikking

Eind 2011 waren er in Nederland in totaal 651 coffeeshops in 104 gemeenten. Het aantal daalde met 2,3 procent ten opzichte van eind 2009, toen er in totaal 666 coffeeshops waren. Ze werden nogal eens gesloten omdat de zogenoemde gedoogbeschikking werd ingetrokken.