UTRECHT - GroenLinks-leider Jolande Sap stapt op als partijleider en vertrekt uit de Tweede Kamer.

Dat heeft Sap vrijdagmiddag bekendgemaakt in een verklaring. De partijtop heeft geen vertrouwen meer in haar. Ze zegt 'met pijn in het hart' terug te treden.

Haar positie staat al sinds de verkiezingen ter discussie. De partij verloor zes zetels en ging daardoor terug van tien naar vier.

Sap dankt de leden voor het vertrouwen en wenst hen sterkte 'in deze moeilijke periode in het bestaan van GroenLinks'.

Onbegrip

Sap zegt niet te begrijpen waarom de partijtop nu zoveel haast heeft om tot haar aftreden over te gaan, aangezien de commissie-Van Es nog bezig is met het onderzoek naar de dramatische verkiezingsuitslag.

In de verklaring stelt Sap dat zij, mede hierdoor, tot nu toe onvoldoende aanleiding zag om op te stappen. Daarnaast speelde de steun die zij ontving uit het land mee en het sterke mandaat dat zij van de leden had gekregen in de lijsttrekkersstrijd met Tofik Dibi. Maar liefst 85 procent van de leden ging toen achter haar staan. Sap stelt verder dat zij niet in haar eentje debet is aan de slechte uitslag.

Krachtige herstart

In een aparte verklaring laat het partijbestuur weten tot de conclusie te zijn gekomen dat Sap niet meer 'het benodigde draagvlak heeft en niet meer in staat is om effectief en gezaghebbend leiding te geven aan de fractie en de partij'.

Een 'krachtige herstart' na de verloren verkiezingen is daarmee onmogelijk, aldus het bestuur. "Alles overziend was het vertrek van Jolande Sap onvermijdelijk geworden", aldus partijvoorzitter Heleen Weening.

"We betreuren het zeer dat het zo gelopen is. Dat doet niets af aan onze waardering voor de enorme inzet en energie waarmee Jolande zich ingezet heeft voor de idealen van GroenLinks."

Verklaring

Daags na de verkiezingen sprak de partijtop in een verklaring nog het vertrouwen uit in Sap en zei zelfs 'verheugd' te zijn dat ze blijft. Deze verklaring werd aangevuld met steunbetuigingen uit het land. Later kwam haar positie toch weer onder druk te staan.

Vrijdagmiddag kwam via NRC naar buiten dat de partijtop het vertrouwen in haar opzegde, waarna Sap niet anders meer kon dan haar functie neerleggen.

Partijtop

Diverse partijprominenten uiten kritiek op de 'partijtop' van GroenLinks. Zo klaagt oud-GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent op Twitter over het in haar ogen 'wispelturige' optreden van de top van GroenLinks, aangezien eerder steun werd uitgesproken voor Sap. "Eerst steun en toen weer niet. De leden nu aan zet voor opvolging en positie "partijtop"", aldus Van Gent.

Oud-partijleider Femke Halsema zegt op Twitter: "Zo, partijtop, mij hoeven jullie voorlopig niet meer te bellen". Ook opponent van Sap in de leiderschapsstrijd, Tofik Dibi, zegt zijn vraagtekens bij het optreden van de top: "Hoe kan je als partij een democratische, sociale en rechtvaardige samenleving propageren als je zo met eigen mensen omgaat?"

Schamen

Jongerenorganisatie van GroenLinks, Dwars, vindt dat de partijtop zich moet schamen om de gang van zaken binnen de partij.

"Partijfunctionarissen lijken meer vertrouwen te hebben in journalisten dan in elkaar", aldus Jojanneke Vanderveen. "Er is hier overduidelijk meer aan de hand dan een gebrek aan
leiderschap bij Jolande Sap."

Het bestuur zegt het te betreuren dat via NRC de onvrede is uitgelekt. Een oplossing binnenskamer was voor iedereen minder schadelijk geweest, aldus het partijbestuur.

Van Ojik

De GroenLinks-fractie kiest maandag een nieuwe voorzitter, zo blijkt uit een verklaring van de overgebleven leden. Het is vooralsnog onduidelijk wie het stokje van Sap over zal nemen. Mogelijk is dit de nummer twee op de lijst: nieuwkomer Bram van Ojik. Volgens de NRC-reconstructie zou er al een scenario klaarliggen waarbij hij fractievoorzitter wordt indien Sap opstapt.

Ook Jesse Klaver, de nummer vier op de lijst en campagneleider bij de afgelopen verkiezingen, werd genoemd. Hij laat echter weten niet beschikbaar te zijn.

Door het opstappen van Sap zal vermoedelijk Linda Voortman terugkeren in de Tweede Kamer. De Commissie-Van Es komt presenteert naar verwachting in januari de uitkomsten van het onderzoek.

Reacties

Premier Mark Rutte (VVD) zegt haar te hebben leren kennen als een strijdbaar en moedig politica. "Zowel als we het eens waren, als wanneer we tegenover elkaar stonden, heb ik haar open stijl zeer gewaardeerd", aldus Rutte.

PvdA-leider Diederik Samsom: "Jolande Sap was een gewaardeerd collega die met passie streed voor groene en rechtvaardige politiek."

Oud-GroenLinks-leider Femke Halsema dankt Sap via Twitter voor haar 'moedige en eerlijke leiderschap'.

Alexander Pechtold (D66) noemt Sap via Twitter een 'betrokken collega die vaak haar nek uitstak'. Hij zegt haar te gaan missen.

Emile Roemer (SP) zegt verrast te zijn. "Maar dit is een interne zaak van GroenLinks. Ik heb veel met Jolande te doen en ik wens haar veel sterkte en alle goeds.''