BRUSSEL - Slachtoffers van misdrijven krijgen overal in de Europese Unie een minimum aan rechten. 

Zij hebben voortaan recht op bescherming, ondersteuning en juridische bijstand, waar zij zich ook in de unie bevinden.

Dat hebben de EU-lidstaten donderdag besloten nadat het Europees Parlement al akkoord was gegaan. De regeling moet een einde maken aan de ongelijke behandeling van dergelijke slachtoffers in de EU-lidstaten.

De landen hebben 3 jaar de tijd om de afspraken om te zetten in nationale regelgeving. De Europese Commissie lanceerde mei vorig jaar voorstellen voor een betere bescherming van slachtoffers.

Bescherming

Door de nieuwe minimumnormen wordt voortaan bijvoorbeeld bekeken of het slachtoffer, en eventueel zijn familie, speciale bescherming nodig hebben. Daarbij moet rekening worden gehouden met onder meer leeftijd, geslacht, ras, religie of seksuele geaardheid van het slachtoffer.

Dit is een historische prestatie en een krachtig signaal dat Europa actie onderneemt bij de burgerrechten, aldus Europees Commissaris Viviane Reding (Justitie).