DEN HAAG - De gemiddelde koopkracht voor Nederlanders daalt met 0,25 procentpunt door de wijzigingen die VVD en PvdA hebben afgesproken op de begroting van Prinsjesdag. 

Dat blijkt uit een brief van minister Jan Kees de Jager van Financiën.

De koopkracht daalt vooral door de verhoging van de assurantiebelasting. Het afschaffen van de forensentaks is positief voor de koopkracht van mensen die het zou gaan treffen, maar is niet opgenomen in het totale koopkrachtbeeld.

Tijdens het debat dat donderdagmiddag over de begroting wordt gevoerd, stelde De Jager niet direct te willen oordelen over de koopkrachteffecten, omdat het schrappen van de forensentaks niet in het standaard koopkrachtmodel wordt opgenomen.

Teleurstellend

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver stelt het in een reactie naar NU.nl 'teleurstellend' te vinden te moeten concluderen dat de PvdA haar sociale ambities heeft laten varen.

"De PvdA redt de weggebruiker ten koste van de mensen met de laagste inkomens en gepensioneerden. Eerder werd al duidelijk dat de partij haar groene ambities heeft laten varen. Nu zien we dat dit ook voor de sociale ambities geldt."

Begrotingstekort

De Jager is ingenomen met het feit dat de wijzigingen van VVD en PvdA niet leiden tot een groter begrotingstekort dan de al eerder geraamde 2,7 procent. Wel vindt hij de lastenverzwaringen jammer.

''Als ik het zelf voor het zeggen had gehad, had ik andere keuzes gemaakt.'' Hij noemde de verhoging van de assurantiebelasting als voorbeeld.

Prinsjesdag

Van de begroting die De Jager bij Prinsjesdag indiende is 99 procent overgenomen door VVD en PvdA. De PvdA neemt daarmee ook het bezuingingspakket van 18 miljard euro over, waartoe het minderheidskabinet van VVD en CDA in oktober 2010 besloot.

''Deze twee partijen veranderen minder dan 1 procent, maar dekken alles voor 100 procent. Dat vind ik een goede zaak.''

Lees het debatverslag