DEN HAAG - De maatregelen die zijn aangekondigd in het Lenteakkoord, zullen boeren en tuinders flink raken. 

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) rekende de effecten door en stelde donderdag dat agrarische bedrijven vooral het afschaffen van de zogeheten rode diesel, brandstof voor voertuigen die niet op de openbare weg rijden, zullen voelen.

Zonder dit belastingvoordeel zouden de landbouwers 16 cent meer kwijt zijn voor een liter diesel en die kosten zullen ze proberen door te berekenen.

Per saldo leidt de afschaffing tot een kostenverhoging van 1100 euro per bedrijf per jaar, concludeert LEI Wageningen UR. Voor akkerbouwers, melkveehouders en bedrijven met bloembollen liggen die kosten nog hoger.

Geschrokken

Landbouworganisatie LTO is geschrokken van diverse plannen die de sector raken. Behalve het schrappen van de compensatie voor de accijnsverhoging van rode diesel, zijn er ook zorgen over verhoging van de assurantiebelasting die volgens de brancheorganisatie voor ''een onevenredige lastenverzwaring'' zorgt.

''Ondernemers moeten blijkbaar bloeden omdat plannen voor de forensentaks en de langstudeerboete alsnog zijn ingetrokken'', constateert LTO-voorman Albert Jan Maat.

Glastuinders

Vooral glastuinders zouden het door de verhoging van de assurantiebelasting zwaar te verduren krijgen. Zij betalen jaarlijks tot twintigduizend euro aan verzekeringspremies, onder meer voor hun kassen.

De belastingverhoging kost hen jaarlijks duizenden euro's extra, terwijl veel glastuinders nu al met verlies draaien en moeite hebben hun hoofd boven water te houden.