DEN HAAG - Demissionair CDA-minister Jan Kees de Jager (Financiën) ziet in het nieuwe akkoord "niet een enorme verbouwing" ten opzichte van het lente-akkoord.

Dat zei hij bij de bespreking van de begroting voor 2013, tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. Wel betreurt hij de verschuiving naar meer lastenverzwaringen.

Maandag kwamen onderhandelaars VVD en PvdA met een voorlopig akkoord voor de begroting van volgend jaar, waarmee wijzigingen werden aangebracht in het akkoord dat de partijen VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks dit voorjaar sloten. Onder meer de forensentaks werd geschrapt.

De Jager zei daarover: "Ik hoef het niet eens te zijn met bepaalde keuzes die nu zijn gemaakt, maar het is goed dat met dit nieuwe akkoord voor de hele begroting van 2013 verantwoordelijkheid is genomen met als belangrijke doelstelling het terugdringen van het begrotingstekort."

Al met al ziet hij in het nieuwe akkoord "niet een enorme verbouwing" ten opzichte van het lente-akkoord.

"Wel vind ik het jammer dat er een verschuiving is van minder uitgaven, naar meer lastenverzwaring", aldus De Jager. Naar eigen zeggen zou hij de verhoging van de assurantiebelasting niet hebben voorgesteld.

Verdedigen

Jan Kees de Jager vindt verder niet dat hij zich als CDA-minister moet terugtrekken omdat er nu wijzigingen zijn aangebracht in de begroting door VVD en PvdA. "Het kan nooit aanleiding zijn voor een kabinet om op te stappen als de Kamer wijzigingen aanbrengt in de begroting. De Kamer kent het begrotingsrecht."

Hij tekent daarbij aan dat het anders had kunnen zijn als het begrotingssaldo was verslechterd door het deelakkoord.

Oppositie

CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen de begroting van VVD en PvdA op een aantal punten voor ongeveer 400 miljoen euro aanpassen. De financieel grootste slag wordt gemaakt door het BTW-tarief voor renovatie in de bouw te verlagen naar 6 procent. Dat kost de overheid 226 miljoen euro.

Dat geld wordt grotendeels teruggehaald door de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende auto's te verhogen met 3,5 procent, wat 130 miljoen euro opbrengt. Eigenaren van een hybride auto blijven vrijgesteld van de belasting. Ook willen de vier partijen een stortbelasting voor 70 miljoen.

Kinderopvang

Verder willen ze de bezuiniging op de kinderopvang voor 90 miljoen euro terugdraaien, een nadrukkelijke wens van het CDA. De werkgeversbijdrage van een derde in de kosten moet blijven, vinden de vier partijen.

De dekking daarvoor wordt gevonden door de definitie van 'passende arbeid' in de WW aan te scherpen. Dat levert de schatkist 100 miljoen euro op. Ook wordt 40 miljoen bespaard door de topinkomens van bestuurders en specialisten in de zorg te verlagen.

Groen

Verder wordt er voor 83 miljoen besteed aan 'vergroenende' maatregelen, onder meer voor energiebesparing. ''Het was voor ons erg teleurstellend dat PvdA en VVD de groene regels uit het Lenteakkoord direct sloopten. Vandaag doen we het broodnodige reparatiewerk'', stelt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver.

Voor de ChristenUnie was het vooral belangrijk om de bouw- en de agrosector te steunen. D66 was teleurgesteld over het 'duurzame' gehalte van de aanpassingen door VVD en PvdA van de oorspronkelijke begroting. ''Vooral van de PvdA valt dit tegen, met als politiek leider een oud-medewerker van Greenpeace. Groene groei is geen luxe, maar een noodzaak om onze concurrentiepositie veilig te stellen voor de toekomst.''

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelde dat de voorstellen van de vier partijen per saldo leiden tot een kleine lastenverlichting.