DEN HAAG - De PvdA vindt dat er de komende jaren vier crises moeten worden bestreden. "We moeten ons land op onderdelen stevig verbouwen."

Dat zei PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk woensdag tijdens de bespreking in de Tweede Kamer van de begroting voor volgend jaar. 

De PvdA is momenteel in onderhandeling met de VVD om tot een regeerakkoord te komen. Maandag presenteerden de twee partijen alvast een deelakkoord voor de begroting van 2013, dat wijzigingen aanbracht in het begrotingsakkoord dat dit voorjaar werd gesloten.

Plasterk benoemde de duurzaamheidscrisis, de financiële crisis, de crisis van de muntunie (euro) en de crisis van vertrouwen en democratie als problemen die de komende jaren moeten worden bestreden.

Hij hoopt dat ook andere partijen de begroting van PvdA en VVD zullen steunen, die volgens hem "solide en solidair" is.

Wijzigingen

Eddy van Hijum van het CDA liet weten te vrezen dat PvdA en VVD na 2013 fors gaan bezuinigingen op kindregelingen. "Alvast een politieke waarschuwing in de richting van PvdA en VVD: handen af van die regelingen", zo zei hij tijdens het debat.

PvdA en VVD hebben geen meerderheid in de Senaat, en moeten daar mogelijk steun gaan zoeken bij partijen als het CDA voor hun plannen.

Ook vroeg Van Hijum zich af waarom de PvdA niet volgend jaar de bezuiniging op de kinderopvang terugdraait, nu de partij met de VVD daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. "Bent u bereid met ons naar een oplossing te zoeken", aldus Van Hijum.

Beperkt

Plasterk stelde echter dat de mogelijkheden "beperkt" worden doordat er ook financiële dekking voor zou moeten worden gevonden. "En zoals u weet hebben VVD en PvdA daar heel verschillende opvattingen over."

Ook Roland van Vliet (PVV) probeerde de PvdA te verleiden wijzigingen aan te brengen in de begroting voor 2013, namelijk om de btw weer te verlagen.

Maar Plasterk liet zich niet vermurwen: "Het antwoord is nee, want we hebben zojuist met de VVD afgesproken dat we de begroting wat ons betreft op deze wijze amenderen", antwoordde hij verwijzend naar het deelakkoord.

Gewetensvraag

Wouter Koolmees (D66) ziet maar weinig grote verschillen tussen de nieuwe begroting voor 2013, en de begroting zoals die met het lente-akkoord was afgesproken. Hij bevroeg Plasterk: "Een gewetensvraag, had de PvdA niet achteraf net zo goed mee kunnen doen met het lente-akkoord?"

Maar volgens Plasterk waren er belangrijke punten in het lente-akkoord waar de PvdA zich niet in kon vinden, zoals de langstudeerboete en het beleid rond de verhoging van de AOW-leeftijd. "Misschien is de gewetensvraag beter op zijn plek bij GroenLinks", aldus Plasterk.

Daarop reageerde GroenLinkser Jesse Klaver "geen seconde spijt" te hebben van het lente-akkoord. GroenLinks verwijt de PvdA juist te weinig aan duurzaamheid te denken in de nieuwe begroting.

Speerpunten

Ook de SP zegt niet te snappen waarom de PvdA nu alsnog het begrotingstekort voor 2013 onder de drie procent houdt zoals met het lente-akkoord was beoogd "terwijl u dit voorjaar zei dat dat het de economie in de knop breekt", aldus SP'er Arnold Merkies. "Heeft u dat punt dus in de onderhandelingen verloren?"

Plasterk reageerde: "Verloren is een groot woord, maar ja, als we het in ons eentje voor het zeggen hadden, hadden we het anders gedaan."

Merkies vindt dat de PvdA daarmee totaal drie speerpunten verloren heeft laten gaan in de onderhandelingen: de btw-verlaging, de nullijn voor onder meer politieagenten en docenten, en het begrotingstekort.

Tegoed

Na de PvdA werd ook de VVD aan de tand gevoeld. Van Vliet (PVV) wilde weten of de VVD nog de beloofde duizend euro aan werkenden gaat geven. Hij hekelt de "lastenverhoging" van de partij, waar die volgens hem "een verlaging had toegezegd".

Mark Harbers (VVD) wees er echter op dat "een deelakkoord nog geen regeerakkoord" is. "In ons programma stond de lastenverlichting ook ingeboekt vanaf 2015. Maar dat betekent nog niet dat in de onderhandelingen alle beloften worden gehonoreerd."

Harbers laat weten in principe evenals de PvdA open te staan voor "briljante" voorstellen ter wijziging van de begroting van 2013, maar ook hij ziet dat in de praktijk niet snel gebeuren.

Griekenland

Klaver (GroenLinks) vroeg zich nog af of de VVD voornemens is een eventuele nieuwe steunaanvraag uit Griekenland te steunen. Harbers vindt dat echter voorbarig, nu er geen aanvraag ligt.

Klaver herinnerde daarop aan de uitspraken van VVD-leider Mark Rutte dat er wat de VVD betreft geen geld meer naar Griekenland gaat, "dat was de belofte".

Harbers reageerde: "Volgens mij is er inflatie van het woord 'belofte'. Het ging om onze mening. We zullen kijken hoe het IMF de situatie beoordeelt, en we hopen dat de conclusie wel is dat Griekenland binnen de marges blijft."