DEN HAAG - Twee partijen uit de 'Kunduz-coalitie', CDA en GroenLinks, voelen zich niet meer verplicht akkoord te gaan met voorstellen uit het lente-akkoord die nog niet door het parlement waren.

Door het deelakkoord waarmee PvdA en VVD maandag wijzigingen aanbrachten in het begrotingsakkoord zoals dat er lag voor 2013, is er volgens hen sprake van een nieuw akkoord.

Hiermee is volgens hen het akkoord tussen de 'Kunduz'-partijen van dit voorjaar verleden tijd.

In de Tweede Kamer levert dat geen problemen op, aangezien PvdA en VVD daar nu een meerderheid hebben.

In de Senaat betekent dat echter dat de onderhandelingspartners vanaf nu mogelijk steun zullen moeten zoeken bij andere partijen voor hun plannen.

Zuur

Volgens Jolande Sap van GroenLinks is "het lente-akkoord nu het herfst-akkoord geworden". Sap: "We steunen alleen nog de maatregelen waar we voor waren. De maatregelen die voor ons de prijs waren, daaraan voelen wij ons niet meer aan gecommitteerd."

Als voorbeeld noemt Sap de ziektewet, die nog in de Senaat ligt. "Dat vonden wij een hele zure. Daarnaast de bezuiniging op de kinderopvang. Daar gaan we onze eigen lijn in voeren."

CDA

Ook het CDA laat weten zich niet meer gebonden te voelen aan de nog voorliggende wetten. Met die partij hadden PvdA en VVD anders nog een meerderheid kunnen hebben in de Eerste Kamer.

CDA-leider Sybrand Buma sloot tijdens een debat over het nieuwe akkoord, in antwoord op vragen van PVV-leider Geert Wilders, niet uit dat de CDA-bewindspersonen zich zullen terugtrekken als zij de maatregelen in het deelakkoord moeten uitvoeren.

Wel zegt hij dat het staatsrechtelijk niet aan hem als fractievoorzitter is om CDA-ministers en staatssecretarissen terug te trekken.

Informateur Henk Kamp zei echter genoeg verantwoordelijkheidszin bij het CDA te bespeuren om te verwachten dat de CDA-ministers de overgangsperiode naar het nieuwe kabinet zullen begeleiden. Hij had daar geen navraag voor gedaan bij de ministers.

Hillen

CDA-minister Hans Hillen reageerder op het tumult dat de sfeer in het demissionaire kabinet nog altijd goed is en er geen sprake is van dat de CDA-ministers met tegenzin hun tijd uitzitten. Berichten daarover zijn 'klets', aldus Hillen.

Volgens Hillen zijn de CDA'ers in het kabinet ''geen marionetten'' die ''links en rechts'' alles tekenen. Hillen denkt dat de opmerking van Van Haersma Buma ook ''niet vijandig is bedoeld, maar om de zuiverheid van de discussie optimaal te houden''.

De bewindsman ziet ''tot nu toe nog geen fricties komen''. Zeker niet voor zijn eigen departement. Defensie wordt namelijk niet geraakt door de aanpassing door VVD en PvdA van de begroting van 2013.

Roemer

SP-leider Emile Roemer viel tijdens het debat PvdA-leider Diederik Samsom hard aan op het in zijn ogen weinig sociale karakter van het deelakkoord.

"U zei sociaal uit de crisis te willen komen. Dat blijkt nauwelijks uit dit akkoord", aldus Roemer. "Op het punt van de AOW heeft de PvdA D66 rechts ingehaald."

Samsom reageerde dat voor hem het principe 'eerlijk delen' altijd voorop staat. "In het deelakkoord staan maatregelen die daar uiting aan geven. Dat is belangrijker dan een eurotje meer, een procentje minder."

Lasten

ChristenUnie-leider Arie Slob, die met GroenLinks, CDA, VVD en D66 deelnam aan het lente-akkoord, zei tijdens het debat niet te snappen dat Rutte heeft in kunnen stemmen met maatregelen die 'desastreus' zijn voor bedrijven.

Wel zegt hij de wijzigingsvoorstellen in het deelakkoord "op hun merites te beoordelen".

Over de 'Kunduz'-wetten die nog moeten worden goedgekeurd, zegt hij: "Als ze voorliggen zullen we ons definitief uitspreken."

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold op zijn beurt zegt "op dezelfde koers" te blijven, en naar "ieder inhoudelijk voorstel" te kijken.

De D66-leider verweet Rutte en Samsom wel nog een extra lastenverzwaring van 330 miljoen door te voeren boven een in zijn ogen al historisch hoge lastenverzwaring.

Btw

PvdA'er Samsom gaf toe dat hij de btw-verhoging en de nullijn voor ambtenaren niet tegen heeft kunnen houden, maar verdedigde zich door te stellen dat het Lenteakkoord van de Kunduzcoalitie er socialer op is geworden. 

Ook VVD-leider Mark Rutte bevestigde dat er geen verdere aanpassingen aan het lente-akkoord voor 2013 zullen worden gedaan.

Rutte weersprak verder de kritiek dat het deelakkoord schadelijk is voor de economie. "Het geheel aan maatregelen in het uiteindelijke regeerakkoord zal leiden tot een betere variant van het lente-akkoord", aldus Rutte. "De lasten zullen eerlijk worden verdeeld en er zal gewerkt worden aan economisch herstel."

Lees ook: Deelakkoord VVD en PvdA

Lees alles over de formatie