AMSTERDAM - GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik wil met andere partijen om de tafel om snel tot een voorstel te komen om de regels voor gezinsmigratie te versoepelen.

Hij neemt dit initiatief omdat het kabinet niet van plan is om de aanscherping van de regels voor gezinsmigratie op te schorten.

"De bal ligt nu bij de Tweede Kamer: als wij voortvarend aan de slag gaan met een tegenvoorstel, kunnen we het steeds maar aangescherpte beleid vervangen door een humaner geluid", aldus de GroenLinks'er.

"GroenLinks zal als initiatiefnemer van de motie de medeondertekenaars uitnodigen snel bij elkaar te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen."

Kamermeerderheid

Afgelopen week riep een Kamermeerderheid minister Leers (Asiel) op om de strengere regels niet per 1 oktober in te laten gaan, maar de formatiegesprekken af te wachten. Volgens Leers was dit juridisch en technisch niet mogelijk.

In een brief schrijft de minister maandag dat wijzigingen van de vreemdelingenwetgeving alleen mogelijk is als er een onderbouwd alternatief plan ligt. Leers zegt dat het, gezien de demissionaire status van het kabinet, niet voor de hand ligt dat het kabinet hiertoe een initiatief neemt.

Plan

Om de nieuwe regels per 1 januari 2013 in te laten gaan moet er uiterlijk 1 november een plan liggen. Leers wijst er wel op dat ook dan de invoering met grote complicaties gepaard zal gaan, omdat het IND tijd nodig heeft voor implementatie.

Hierdoor bestaat het risico dat er dwangsommen moeten worden betaald als er niet tijdig een asielbesluit genomen wordt, omdat geanticipeerd wordt op toekomstig beleid. "Vanuit de kwaliteit van de dienstverlening die de overheid voorstaat, is dit een ongewenste situatie", schrijft Leers.